کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفی برای تخمین پارامترهای برهمکنشی مدلهای ترمودینامیکی سیستم های دوجزئی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,550

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE03_006

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1391

چکیده مقاله:

تخمین پارامترهای برهمکنش مدلهای ترمودینامیکی برای تعادلات مایع - بخار سیستم های دو جزئی نقش بسیار مهمی در طراحی بهینه سازی و کنترل فرایندهای جداسازی دارد دراین تحقیق پارامترهای برهمکنشی مدلهای ترمودینامیکی برای سیستم های دو جزئی تعادلات مایع - بخار 2- پروپانول متانول - اتانول با اتیل استات به کمک الگوریتم ژنتیک چندهدفی محاسبه و بهینه سازی شد آزمایشات در فشار و دماهای مختلف انجام شده است محاسبات تعادلی مایع - بخار با استفاد هاز قانون رائولت انجام شد نمودارهایتعادلی مایع - بخار و انرژی اضافی گیبس و لگاریتم ضرایب فعالیت برحسب جزء مولی فاز مایع درفشار و دماها یمختلف برای سیستمهای دو جزئی رسم شد و دقت مدلهای ترمودینامیکی برای سیستم های مورد نظر بررسی و با داده های تجربی مقایسه شد مقایسه نتایج نشان میدهد که مدل UNIQUAC NRTL تطابق خوبی با داده های تجرب یدارد و کمترین خطا مربوط به استفاده از مدل NRTL است.

کلیدواژه ها:

سیستم های دو جزئی - مدلهای ترمودینامیکی - تعادلات فازی مایع - بخار - پارامترهای برهمکنشی - الگوریتم ژنتیک چندهدفی

نویسندگان

محمد اکبری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

الهیار داغ بندان

استادیاران دانشگاه گیلان

حسین قنادزاده

دانشیار دانشگاه گیلان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • W.R. Esposito, C.A. Floudas; « Global Optimization in Parameter Estimation ...
 • P. Englezos, N. Kalogerakis; "Applied Parameter Estimation for Chemical Engineers" ...
 • P. Englezos, N. Calogerakis, P.R. Bishnoi; «Simultaneous regression of binary ...
 • A. B onil la-Petriciolet et al; «THE PERFORM ANCE OF ...
 • M. Kundu, A. Chitturi; «Prediction of equilibrium solubility of CO2 ...
 • A. L. H. Costa, F. P. T. Da. Silva, F. ...
 • F. Steyer, K. Sundmacher; « VLE and LLE Data for ...
 • G. Maria; "Adaptive random search and short-cut techniques for process ...
 • F. Schoen; «Stochastic techniques for global optimization: A survey of ...
 • V. Hanagandi, M. Nikolaou; "A hybrid approach to global optimization ...
 • J. H. Holland; «Genetic Algorithms", Research and Science, (1992), pp ...
 • D. E. Goldberg; «Genetic algorithms in search", optimization and machine ...
 • J. H. Holland; "Adaption in Natural and Artificiat Systems", MIT ...
 • B. Rahul, K. Gupta; _ Multi-Objective Optimization of an Industrial ...
 • C. M. Silva, Biscaia E. C. Jr, «Genetic Algorithm Development ...
 • H. Geyer, P. Ulbig, S. Schulz; «Use of Evolutionary Algorithms ...
 • 4 May 2012, Zahedan, Iran ...
 • D. Beasley, D. R. Bull, R. R. Martin; "an Overview ...
 • D. Beasley, D. R. Bull, R. R. Martin; _ Overview ...
 • V.H. Alvarez, R. Larico, Y. Ianos; « Parameter estimation for ...
 • E. Neau, A. Peneloux, « Estimation of model parameters. Comparison ...
 • G._ P. Rangaiah; «Evaluation of genetic algorithms and simulated annealing ...
 • J. Wisniak, E. Fishman, R. Shaulitch, «Phase Equilibrium in the ...
 • C. Baudilio; «Prediction of Phase Equilibrium for Binary and ternary ...
 • F. Steyer, K. Sundmacher, "VLE and LLE Data for the ...
 • H. Renon, J.. Prausnitz; «Local compositions in thermodynamic eXcess functions ...
 • D. S. Abrams, J. M. Prausnitz; «Statistical T hermodynamic S ...
 • H. Ghanadzadeh et al; «Isobaric vapor-liquid phase equilibrium for the ...
 • P. S. MURTI, M. V. WINKLE; " Vapor-Liquid Equilibrium for ...
 • M. Lecat; Rec. trav. Chem., 45 (1926), p. 620 ...
 • 4 May 2012, Zahedan, Iran ...
 • R. W. Merriman; J. Chem. SOC, 103 (1913), pp 1790- ...
 • نمایش کامل مراجع