شبیه سازی حذف گاز آمونیاک از مخلوط هوا و آمونیاک توسط فرآیند جذب سطحی با تناوب فشار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP03_119

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

جذب سطحی با تناوب فشار که یکی از روشهای جداسازی در صنایع شیمیایی به شمار می رود به دلیل مزایای فراوانیکه دارد از جمله عملیات خودکار، هزینه های نسبتا کم نگهداری و خلوص بالای محصولات، به طور گسترده کاربرد داشته و مورداستقبال قرار گرفته است. حذف آمونیاک موجود در پساب های مایع یا گازی با استفاده از جذب سطحی توسط محققانی مطالعهشده است، با این حال تعداد این مطالعات هنوز کم است. کار حاضر به شبیه سازی جذب آمونیاک روی بستری از کربن فعال بهکمک نرم افزار Aspen Adsorption پرداخته است. در این فرایند بستر جاذب ۴ مرحله شامل جذب بستر اول و پاکسازی بستر دوم، تخلیه بستر اول و افزایش فشار بستر دوم، پاکسازی بستر اول و جذب بستر دوم و در آخر فشار دهی مجدد بستر اول وتخلیه بستر دوم را طی میکند. نتایج حاکی از آن است که با افزایش زمان اقامت گاز در داخل بستر جذب، میزان جذب افزایشمییابد اما به دلیل اشباع شدن جاذب بعد از گذشت زمانی خاص جذب نیز عملا متوقف شده و حتی ممکن است جزء ناخواستههم جذب جاذب شود.

کلیدواژه ها:

جذب سطحی با تناوب فشار ، کربن فعال ، آمونیاک ، Aspen Adsorption

نویسندگان

زهرا حاجی محمدی بتریز

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

لیلا خانی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

موسی محمدپورفرد

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

علی نعمت اله زاده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران