تاثیر تیمار اسید هیومیک بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در گیاه اسطوخودوس تحت تنش شوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTCONF05_038

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

چکیده مقاله:

اسطوخودوس Lavandula angustifolia گیاهی چند ساله، همیشه سبز و با طبیعت گرم متعلق به خانواده نعناعیان است که علاوه بر رفع نیاز های دارویی و استفاده در طب سنتی در طراحی منظر و فضای سبز نیز بعنوان گیاه زینتی کاربرد دارد. تنش شوری از جمله تنش های مهم غیر زیستی و محیطی محسوب میشود که تاثیرات سوئی بر عملکرد، رشد و متابولیت های ثانویه گیاهان و تولیدمحصولات کشاورزی دارد. در این آزمایش تاثیر غلظت های مختلف تیمار اسید هیومیک بر گیاه اسطوخودوس تحت تنش شوری در قالب آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوری (صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ میلی مولار) و اسید هیومیک (صفر، ۲۵۰ ، ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار اسید هیومیک سبب افزایشفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در هر دو شرایط تنش شوری و بدون تنش شده است. بیشترین فعالیت این آنزیم در تیمار ۵۰۰ ملیگرم بر لیتر ۶۸ ۱-U. mg protein تحت شرایط بدون تنش و تنش شوری ۱۰۰ میلی مولار بدست آمد که تقریبا سه برابر بیشتر از فعالیت این آنزیم در گیاه شاهد بوده است. کمترین میزان فعالیت آنزیم مذکور تیمارهای شاهد برآورد شد. افزایش فعالیت آنزیم PAL تحت تنش شوری نشان دهنده پاسخ گیاه اسطوخودوس به آسیب های اکسیداتیو و القاء تجمع مواد لیگنینی است. با توجه به نقش های مختلف آنزیم PAL در فعل و انفعالات بیوشیمیایی گیاهان، میتوان استنباط کرد که تیمار اسید هیومیک می تواند با فعال کردن مسیرهای مختلف بیوشیمایی سبب تخفیف در میزان اثر گذاری تنش شوری در گیاه اسطوخودوس شود.

نویسندگان

نگار حیدری رئیسی

گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مهناز کریمی

گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علی پاکدین پاریزی

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری