بررسی تجربی افت فشار و انتقال حرارت لوله متناوبا بیضوی در یک مبدل حرارتی دو لوله ای

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_182

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

چکیده مقاله:

افزایش راندمان مبدل های حرارتی دو لوله به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع مبدل حرارتی، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این مقاله، برای اولین بار لوله ی متناوبا بیضوی در مبدل حرارتی دو لوله ای به صورت تجربی بررسی شده است. آزمایشات بر روی سطح مقطع لوله متناوبا بیضی و دایروی برای شرایط آب سرد در پوسته و روغن داغ داخل لوله انجام شده است. مقایسه اثر میزان تخت شدگی و تغییرات گام سطح مقطع در رینولدزهای ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ با حالت دایروی برای درک بهتر از بهبود ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که انتقال حرارت و افت فشار لوله های متناوبا بیضی شده بیشتر از لوله ی دایروی می باشند. همچنین با کاهش طول گام لوله و افزایش میزان تخت شدگی، انتقال حرارت و افت فشار افزایش می یابند. نتایج نشان می دهد، در شرایط آزمایش، ضریب انتقال حرارت نسبت به حالت دایروی تا ۲.۳ برابر افزایش می یابد و این در حالی است که افزایش افت فشار حداکثر به ۱.۳ برابر حالت دایروی می رسد.

کلیدواژه ها:

مبدل حرارتی دو لوله ای ، انتقال حرارت ، افت فشار ، لوله متناوبا بیضوی

نویسندگان

سلیمه علی یاری دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

احمدرضا سجادی دهکردی

استادیار، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد