استفاده از یادگیری ماشین جهت مدلسازی ولتاژ تولیدی توسط تیر پیزو در مسیرجریان سیال

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 560

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_016

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

چکیده مقاله:

با استفاده از الگو های یادگیری ماشین در چهارچوب یادگیری نظارت شده، با آموزش نتایج تجربی حاصل از تولید انرژی از مواد پیزو در تونل آب، مدلی برای داده های موجود ساخته می شود و سپس برای شرایط ورودی متفاوت، ولتاژ بهینه آر-ام-اس و پی-پی گزارش می شود. برای تحقق مدلسازی از دو رگرسیون خطی و چندجمله ای برای ورودی های تصادفی استفاده شده است. پس از انجام مدلسازی، با توجه داده های تست، مدل ساخته شده صحت -سنجی می گردد. بررسی نتایج نشان می دهد، رگرسیون چندجمله -ای نسبت به رگرسیون خطی خطای نسبی کمتر از ۶ درصد دارد. پس از انجام مدلسازی، در ابتدا از سه ورودی فاصله، عمق و زاویه که به ترتیب ۵۰ سانتی متر، ۵/۱ سانتی متر و ۳۵ درجه هستند، ولتاژ بهینه با استفاده از دو رگرسیون خطی و چندجمله ای گزارش می شود. مقادیر ولتاژ بهینه آر-ام-اس حاصل شده برابر ۳۱۵/۶۲ ولت برای رگرسیون خطی و ۲۱۸/۶۴ ولت برای رگرسیون چندجمله ای می باشد. سپس با هر دو الگوی رگرسیون خطی و چندجمله ای برای حالتی که ورودی فاصله عدد ثابت ۷۰ سانتی متر باشد، ضمن محاسبه ولتاژ بهینه، دو ورودی دیگر محاسبه می شوند. در نهایت برای ورودی عمق ثابت ۴ سانتی متر، از الگوی رگرسیون خطی، ولتاژ بهینه گزارش می گردد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدعمران حمزه نژاد آبکناری

کارشناسی، دانشگاه زنجان ، زنجان

جعفر غضنفریان

دانشیار، دانشگاه زنجان، زنجان

محمدمصطفی محمدی

استادیار، دانشگاه زنجان، زنجان