راهکارهای کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات تولیدی در صنایع غذایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 523

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHOCOLATE01_052

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه، مدیریت پسماند در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان یک صنعت به حساب می آید؛ در طول سالیان گذشته، کشورهایی که مدیریت پسماند را در دستور کار خود قرار دادهاند، نتایج خوب آن را دیدهاند و میتوان گفت که درحال حاضر زباله به یک منبع درآمد بسیار مناسب برای این کشورها مبدل گشته است. واحدهای صنایع غذایی و در راس آنها واحدهای مربوط به صنعت شیرینی و شکلات به دلیل ماهیت متفاوت محصولات خود دارای پسماندهای متفاوتی از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سایر صنایع دارند. در مقاله حاضر به راهکارهای کاهش و همچنین نحوه بازیافت پسماندهای غذایی به ویژه پسماندهای تولیدی در صنعت شیرینی و شکلات خواهیم پرداخت. در این راستا تحقیقات جامعی درمورد نحوه مدیریت و بازیافت پسماندهای تولیدی در صنایع غذایی در کشورمان ایران و کشورهای پیشرفته صنعتی انجام شده است.همچنین تحقیقاتی در رابطه با انواع پسماندهای تولیدی در گروه کارخانجات شیرین عسل و نحوه بازیافت این پسماندها صورت گرفته است. نتایج این مطالعات و تحقیقات هاکی از آن است که کشورهای غرب و شمال اروپا و در راس همه آنها کشور اتریش کمترین دفع پسماندها و بیشترین بازیافت را دارند.

کلیدواژه ها:

صنایع غذایی ، پسماند ، بازیافت پسماند ، صنعت شیرینی و شکلات

نویسندگان

میثم نادیلویی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیطزیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

سینا فرجی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

امید خارزی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهران قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیطزیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

امید احمدی

دکتری تخصصی، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز