بررسی فضای اورژانس بیمارستانهای روانپزشکی درمقایسه با فضای اورژانس بیمارستانهای جنرال وتروما

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

58

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE08_030

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

چکیده مقاله:

بخش اورژانس مهمترین بخش بیمارستان به حساب می آید که فعالیت آن به صورت شبانه روزی و ۲۴ساعته می باشد و مهمترین وظیفهاین بخش انجام معالجات فوری وخدمات سرپایی بوده.حال در بیمارستان های روانپزشکی این فعالیتها بایستی در چهارچوب تدابیر امنیتیهم صورت پذیرد چرا که بیمارانی که اقدام به خودکشی وخشونت می نمایند به نظارت ۲۴ساعته نیاز دارند و بیمار به طور دقیق تری ازنظر جنبه های روانی ، زیستی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد ویاحتی ممکن است مهار فیزیکی بیمار را در پی داشته باشد.هدفاز انجام این پژوهش مقایسه بین فضاهای درونی اورژانس بیمارستانهای روانپزشکی به عنوان بیمارستانهای خاص و تک تخصصی بابیمارستانهای جنرال و تروما ،و همچنین از طرفی آشنایی معماران و مواجه وروبروشدن با موانع ومشکلات موجود در طراحی اینگونهفضاها به عنوان یک محیط امن وکنترل شده جهت مداوای بیماران روانی با اختلالات حاد وگسترش مفهوم فضاهای موجود بخشاورژانس بیمارستان های روانپزشکی می باشد.روش تحقیق کیفی و راهبرد آن تفسیر گرا می باشد.در پایان این مقاله می توان نتیجهگرفت که اورژانس بیمارستان های روانپزشکی علارغم در برداشتن ریز فضاهایی همانند بیمارستانهای جنرال و تروما ، ولی در واقعیت امرنوع ونحوه استفاده از آنها متفاوت است ،ولازمه استفاده از آن فضاها با تدابیر شدید امنیتی ،وقراردادن درب های فرار جهت پرسنل درمانامکان پذیرمی باشد.همچنین نبود فضاهای ایزوله ای همچون اتاق تایم اوت ،اتاق فیکس و اتاق دود در فضای تحت نظر اورژانسبیمارستانهای جنرال و تروما درمقایسه با بیمارستانهای روانپزشکی از دیگر نتایج این تحقیق می باشد.

نویسندگان

روزبه رادبه

کارشناسی ارشد معماری

نیره مهاجر

کارشناسی ارشد معماری