بررسی تاثیر شکست امواج در محل شمع های استوانه ای سازه های حفاظت سواحل بر میزان عمق آبشستگی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_175

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

شمع های استوانه ای کاربرد وسیعی در اجرای موج شکن های مشبک حفاظت سواحل، پایه اسکله ها و سکوهای نفتی دارند. برآورد رفتار هیدرودینامیکی امواج و الگوی فرسایشی بستر پیرامون شمع ها یکی از اهداف مهم در طراحی این سازه ها به شمار می رود. معادله مشهور موریسون برای برآورد نیروهای وارد بر شمع در حالت بدون شکست تعیین شده است. تا به امروز تحقیقات وسیعی توسط دیگر محققین به منظور اصلاح فرمول موریسون برای شرایط مختلف شکست در آبهای ساحلی صورت گرفته است. اما بررسی های جامعی درباره فرسایش و عمق آبشستگی بستر در مورد امواج شکنا صورت نگرفته است. روابط اخیر توسعه یافته در خصوص برآورد عمق آبشستگی بستر پیرامون شمع ها در نتیجه شکست امواج که توسط سومر ارایه شده نیز مربوط به شرایطی می باشد که شکست با فاصله نسبتا زیاد از محل شمع ها رخداده است. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی شکست امواج در محل شمع ها و تاثیر آن بر میزان عمق آبشستگی پیرامون شمع ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در محدوده اعدا موج KC ۶ تا ۱۵ ، میزان عمق فرسایش ناشی از شکست موج در محل سازه بین ۱/۹ تا ۶/۵ برابر نسبت به شرایط شکست موج در فاصله دور از سازه افزایش می یابد

کلیدواژه ها:

شمع های استوانه ای ، امواج شکنا ، عمق آبشستگی

نویسندگان

محمد رستمی

استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

اکبر کیاسالاری

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی سهند، تبریز