استفاده از تئوری موجک در تحلیل سازه های مجهز به جداساز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUCEECONF02_055

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در سال های اخیر احداث ساختمان های بلند به ویژه در شهرهای بزرگ که با مشکل کمبود فضای لازم برای ساخت مسکن مواجه اند، مورد توجه گرفته است. از آنجایی که ایران از لحاظ لرزه خیزی در یکی از فعال ترین مناطق جهان قرار دارد، لزوم کنترل لرزه ای سازه ها اجتناب ناپذیر است. کنترل ارتعاشات مقوله جدیدی در روند بهسازی سازه ها و طراحی ساختمان های مقاوم در برابر بارهای دینامیکی است، این تفکر باعث کنترل پاسخ تحت بارهای دینامیکی شده است. یکی از روش های کنترل لرزه ای استفاده از جداسازهای لرزه ای یا پایه ای می باشدکه جداسازهای لرزه ای به منظور کاهش اثرات ناشی از زلزله و بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها به روش های مختلفی مورد استفاده قرارگرفته اند و بدلیل توسعه علم وتکنولوژی مربوط به طراحی وساخت جداسازهای لرزه ای و فراهم شدن امکان مدلسازی آن ها درنرم افزارهای مختلف، مورد توجه بیشتر محققین قرارگرفته اند. از طرفی به دلیل اهمیت رفتار غیرخطی جداسازهای لرزه ای، می توان گفت که مدل سازی آن ها منجر به تحمیل هزینه ی محاسبات به کاربران می شود. به همین منظور در این مقاله از تئوری موجک برای کاهش هزینه ی محاسبات و تحلیل سازه های مجهز به جداساز استفاده می گردد. در این راستا یک سازه ی سه بعدی ۵ طبقه که مجهز به سیستم جداساز است، با استفاده از تئوری موجک در برابر زلزله ی سرپل ذهاب تحلیل می شود. نتایج ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که تبدیل موجک می تواند هزینه ی محاسبات را تا ۸۷ درصد کاهش دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مصطفی احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

علی حیدری

دانشیار مهندسی عمران، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران