نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم و بزهکاری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 263

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF06_225

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در خصوص پیشگیری از جرم نهادهای متعددی میتوانند با استفاده از آموزش همگانی موثر واقع شوند و نقش پیشگیرانه خود را ایفا کنند از جمله نهادهای متولی امر آموزش میتوان به نهاد خانواده، و به نهادهای دولتی شامل نهادهای اجرایی، حمایتی، و آموزشی علی الخصوص آموزش و پرورش اشاره کرد. مدرسه در دل نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم موثر است و بر عملکرد پلیس نیز در طولانی مدت اثرگذار است. از سویی پلیس باید به جای کارهای جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته با شد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص میشود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت، آموزش را ملاک عمل خود بداند. پژوهش حاضر به منظور ایجاد رابطه ای معنادار از تاثیرگذاری آموزش بر پیشگیری از جرم پدید آمده است. جهت گرد آوری مطالب از منابع اسنادی استفاده شده است و روش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است. در آخر، نتایج حاکی از آن بود که دو متغیر مذکور بر یکدیگر اثرات مثبت و منفی ای میگذارند.

نویسندگان

سروش امیری

دانشیار روابط بین الملل و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

محمد صفری

دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین

فرزاد سلطانی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین