ارزیابی محیط آموزشی درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی ACLEEM

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-13-5_003

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه ارزیابی محیط آموزشی درمانگاهها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص مراقبت های سرپایی بود. در این مطالعه مقطعی نظرات۱۵۷ نفر از دستیاران با روش سرشماری در درمانگاههای داخلی، زنان و زایمان، اطفال و جراحی عمومی با ابزار (Ambulatory Care Learning Education Environment Measure) ACLEEM جمع آوری شد، و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶و بهره گیری از آزمون های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج میانگین امتیاز پرسش نامه ۱۱۰/۹۱ از ۲۰۰ به دست آمد که با توجه به راهنمای تفسیر امتیازات پرسش نامه ، نکات مثبت در محیط نسبت بر نکات منفی غالب بود. بین میانگین امتیازات در حیطه اطلاعات، ارتباطات و فناوری بر اساس جنسیت (P=۰/۰۳۸) و بر اساس رشته دستیاری (P=۰/۰۱۰) تفاوت معنا دار داشت. همچنین بین میانگین امتیازات بر اساس وضعیت تاهل در حیطه توانمندی اساتید بالینی (P=۰/۰۳۷) و بر اساس مرکز درمانی در۴ حیطه توانمندی اساتید بالینی (P=۰/۰۱۰)، تخصیص وقت برای فعالیت های غیر بالینی(P=۰/۰۰۹)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری (P≤۰۰۱) و نظارت بالینی (P=۰/۰۱۷) تفاوت معنا دار وجود داشت. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان دادکه ارزیابی دستیاران از محیط های آموزشی درمانگاهی مثبت است برهمین اساس پیشنهاد می شود در جهت تقویت عواملی که باعث ارزیابی مثبت دستیاران شده است تاکید گردد.

نویسندگان

زهرا نقی زاده

Child Health Research Center, Tehran Medical Sciences Branch of ACECR, Tehran, Iran

جلیل کوهپایه زاده

Community Medicine Group, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سید کامران سلطانی عربشاهی

Internal Medicine Group, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

شعله بیگدلی

Medical education Group, Faculity of Medicine, University of Medical Secience, Iran, Tehran

غلامرضا اسماعیلی جاوید

Research Fellow, Laser in Medical Research Center, Aacademic Center for Education, Culture and Research, Tehran, Iran

محمود طاووسی

Health Education and Promotion Research Group, Health Metrics Research Centre, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran

مریم موسوی

Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran