بررسی تآثیر حقوق شهروندی بر حریم خصوصی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 442

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH06_073

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیتهای افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع میباشد.حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی داردکه افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار میشوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت میگردد. سابقه برخورداری شهروندان از این حقوق به ظهور ملتهای مدرن بازمی گردد اما تدوین آن توسط اندیشمندان سیاسی و حقوقی و ورود آن در قوانین ملتها سابقه کمتری داشته وعمدتا به دهه های اخیر مربوط می شود و جامعه بشری به تعریف جدیدی از انسان و جامعه پرداخت. انسان دارای توانایی هایی ازجمله اداره امور شخصی و اجتماعی را دارد.به نظر میرسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی میباشد حقوق شهروندی دارای چهار حوزه اساسی ذکر شده میباشد که همه این حوزه ها در تعامل باهم هستند و توجه به حقوق شهروندان از زوایای مختلف محل توجه بسیاری از دولت مردان محافل جهانی است.حق تعیین سرنوشت عنصر بنیادین شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا می کند.بر این اساس لازم است مکانیسم های مشارکتی مغلوب شهروندی برای تحقق توسعه شهری ارائه گرددتا به شکل گیری فرهنگ سیاسی موافق و هم جهت با حقوق شهروندی برسد.حمایت قانونگذار از سرمایه های معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توام با مسئولیت، امنیت، تعرضناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادیاندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۸، ۳۸ و ۳۹ و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسانها که به عنوان یکی از مصداقهای مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشراسلامی شناسایی و برحفظ ان تاکید شده است نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش درعرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد

نویسندگان

نازیلا دباغ

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،مدرس دانشگاه