تبیین وضعیت موجود کیفیت خدمات اورژانس شهرستان کازرون در سال ۱۳۹۷

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF04_005

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: کیفیت خدمت به عنوان یکی از شاخص های عملکردی هر سازمانی مطرح می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت کیفیت خدمات اورژانس شهر کازرون در سال ۱۳۹۷ انجام پذیرفت. روش کار: این مطالعه یک مطالعه کیفی می باشد. جامعه مطالعه را کارکنان بخش اورژانش شهر کازرون تشکیل دادند. ۱۷ نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه شرکت نمودند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با موافقت شرکت کنندگان ضبط، بازنویسی و تحلیل گردید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای نهفته استفاده شد.نتایج: یافته ها منجر به استخراج چهار طبقه اصلی شامل منابع انسانی (انگیزش کارکنان، تعداد کارکنان) منابع فیزیکی (فضای اورژانس، تجهیزات اورژانس) عوامل مدیریتی (حضور نیروی نگهبانی و انضباطی، آموزش) فرهنگ جامعه نسبت به اورژانس (عدم شناخت مردم از اورژانس، انتظارات مردم، ازدحام مراجعین در اورژانس) گردید.نتیجه گیری: منابع انسانی، منابع فیزیکی، عوامل مدیریتی، فرهنگ جامعه نسبت به اورژانس چهار طبقه اصلی شناسایی شده موثر بر کیفیت خدمات اورژانس بود. پیشنهاد می گردد مسئولان نظام سلامت به این عوامل دید عمیق تر و سیستماتیک تری داشته و با توجه به زیرطبقات شناسایی شده برنامه های مدونی همراه با اجرای موفق در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسحاق بخشی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

عباس یزدانپناه

استادیار. گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی . واحد مرودشت . دانشگاه ازاد اسلامی . مرودشت . ایران

محسن فربود

کارشناس بهداشت .معاونت بهداشتی علوم پزشکی فسا. فارس.ایران