رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی کادر اورژانس اجتماعی خراسان رضوی در ایام کرونا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF06_121

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین استرس شغلی و میزان فرسودگی شغلی در کارکنان اورژانس اجتماعی استان خراسان رضوی بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که جهت بررسی این هدف تمامی کارکنان اورژانس اجتماعی استان خراسان رضوی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این بین تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه استاندارد ۵۷ سوالی استرس شغلی فیلیپ ال رایس که شامل سه خرده مقیاس روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و علایق شغلی و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش که شامل ۳ خرده آزمون اصلی شامل، مقوله خستگی عاطفی عملکردشخصی، مسخ شخصیت و یک خرده آزمون فرعی است و بعد چهارم که درگیری نام دارد مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه توزیع سوالات پژوهش با توزیع نرمال از آزمون کولموگروف - اسمینوف استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین استرس شغلی با میزان فرسودگی شغلی کادر اورژانس اجتماعی در ایام کرونا رابطه معنا داری وجود دارد.

نویسندگان

سمانه نازکی دوغائی

لیسانس روان شناسی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

مرضیه داروغه

فوق لیسانس روانشناسی، مدرس موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

مصطفی نازکی

دانشجوی دکترا، ریاست مرکز علمی کاربردی تصمیم یار توس