اولویت بندی روش های آبرسانی به استان های خشک ایران بر اساس معیارهای چندگانه ( محیط زیست، جمعیت شناسی، سیاسی، اقتصادی، حجم آب، زمان و معیارهای یونسکو )

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,176

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR05_014

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1401

چکیده مقاله:

روشهای تولید و یا انتقال آب برای استانهای خشک ایران به روش کارشناسی (دلفی) و با نرم افزار Expert Choice توسط دو گروه متخصص شغلی مرتبط و دانشگاهی با هدف یافتن یک رویکرد کارآمد و استراتژیک مورد ارزیابی قرار گرفت تا بتواند جوابگوی نیازهای جامعه امروز، نسل آینده و همچنین محیط زیست باشد. با توجه به واریانس محدود جامعه متخ ص صین و ا شباع نظری بوجود آمده، ا ستاندارد لازم برای جامعه آماری شکل گرفت و پس از اجرای فن دلفی و مراحل چندگانه، اولویتهای لازم در چارچوبهای تعیین شده به صورت جداگانه استخراج گردید. برای این کار از چارچوب قوانین انتقال آب بین حوضهای یونسکو، اقتصادی، سیاسی، محیط زیست، زمان، پایداری جمعیتی به عنوان آلترنیتو یا گزینه ها موجود برر سی شد و اولویت بندی معیارهای به این ترتیب بوده ا ست؛ آبخیزداری و آبخوان داری (امتیاز ۲۲/۷)، تصفیه فاضلاب (امتیاز ۲۰/۹)، باران زا کردن(امتیاز ۱۱/۴)، انتقال آب از سمت دلتا و خروجی رودخانه ها (امتیاز ۱۱/۳)، انتقال از خلیج فارس، دریای عمان و خزر (امتیاز ۱۰/۰)، تامین آب از هوا (امتیاز ۷/۶)، بازچرخانی آب سدهای زنجیزهای (امتیاز ۷/۱)، بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی (امتیاز ۵/۵)، انتقال آب از سرچشمه (امتیاز ۳/۵)، که در پایان روش های ترکیبی از اولویت های نخست نیز توصیه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرمان احمدی

مسئول پژوهش سد و نیروگاه کارون ۳ (کارشناس ارشد مدیریت)