تحلیلی بر شهر همگرا: از نظریه تا عمل

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES08_021

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1401

چکیده مقاله:

سرنوشت شهرهای کره زمین و سرنوشت سیاره به هم مرتبط هستند. روش مدیریت شهرنشینی و چگونگی توسعه و رشد شهرها و شهرکها، آینده سیاره زمین را تعیین میکند. شهر همگرا از راهحلهای توسعه پایدار محسوب میشود که برای بزرگترین چالشهای شهری جهان مطرح شده است. از مهم ترین ویژگی های شهر همگرا قابلیت تطبیق پذیری آن با مکان ها و شهرهای گوناگون است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل شهر همگرا و ویژگی های مختلف آن است. این تحقیق با بررسی اسنادی-کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی اقدام به تحلیل موضوع نموده است. شهر همگرا نتایج پژوهش نشان می دهد که شهر همگرا برای حمایت از دولتهای محلی و منطقه ای در برنامه ریزی ، توسعه و مدیریت شهرها به شیوهای فراگیرتر و پایدارتر از طریق پروژه ها در ۲۰ شهر مربوط به هشت کشور جهان و برنامه های ظرفیت سازی در ۱۵ کشور استفاده شده است. شهر همگرا از دولتهای محلی در پرداختن به چندین هدف توسعه پایدار و در اجرای اصول دستور کار شهری جدید حمایت میکند. هدف کلی بهبود شرایط زندگی با تاکید ویژه بر فقرای شهری است.

کلیدواژه ها:

ظرفیت سازی/ رویکرد کل نگر/ توسعه پایدار/ شهر همگرا

نویسندگان

وحید مهدویان

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان