مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,987

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NMSC01_031

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

مفهوم بندرخشک از بنادر خشک که توسط خطوط راه آهن به طور مستقیم با پایانه های میان نقلیه ای مرتبطند گرفته شده است دراین پایانه ها کانتینرها درست به همان شیوه جابجا می شوند که گویی جابجایی آنها دربنادر دریایی صورت میگ یرد هدف اصلی مقاله این است که این نظریه را فراتر از مفهوم بندرخشک بسط دهد و تعریفی برای انواع سه گانه بنادرخشک نادر دور بنادر میانی و بنادر نزدیک ارایه دهد نتایج بدست آمده نشان میدهد که مفهوم بندر خشک می تواند به شناخت راه های مختلف انتقا لحجم محمولات از جاده ها به شیوه های حمل و نقل موثرتر از لحاظ مصرف انرژی که به محیط زیست ضرر کمتری می رسانند بیانجامد از تراکم کاردربنادر دریایی بکاهد ودر دستیابی به راه حلهایی جهت ارایه تدارکات بهتر به کشتیهای باربری درمناطق پشت ساحلی بنادر دریایی موثرواقع شود. سپس با نگاهی به وضعیت موجود ایران و جایگاه جغرافیایی آن درمی یابیم که درصورت فراهم آوردن زیرساخت های لازم و بخصوص ریلی ضرورت ایجاد آن دربرخی نقاط ایجاب می نماید.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل میان نقلیه ای ، بندرخشک ، بندر کانتینر ، مناطق پشت ساحلی

نویسندگان

سیدناصر سعیدی

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

امیر سعیدنورامین

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

منصور جوادپور

دانشجوی کارشناسی ارشدحمل و نقل دریایی

امیرحسین مطهری

دانشجوی کارشناسی مدیریت دریا