بررسی نیازهای اکولوژیک گونه دارویی و انحصاری Pulicaria aucheri (Boiss.) Jaub. & Spach در استان هرمزگان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMAPR-38-1_005

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق، به مطالعه نیازهای اکولوژیک گونه انحصاری و دارویی کلاجوک (Pulicaria aucheri (Boiss.) Jaub. & Spach) در استان هرمزگان پرداخته شد. بررسی ها در سه رویشگاه اصلی گونه شامل بستک، سیرمند و گنو انجام شد. تجزیه و تحلیل پارامترهای رویشگاهی در مناطق مذکور نشان داد که تمام پارامترهای اندازه گیری بجز فراوانی در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی دار دارند. متوسط سطح پوشش، تراکم و فراوانی این گونه به ترتیب ۳/۵%، ۲۶۱۱ گیاه در هکتار و ۶۶% بود. بیشترین درصد پوشش تاجی کل، تولید علوفه در هکتار، تعداد گیاه در هکتار، درصد لاشبرگ، درصد پوشش تاجی و ارتفاع هر گیاه در منطقه سیرمند مشاهده شد. بیشترین درصد خاک بدون پوشش در منطقه بستک و بیشترین درصد سنگ و سنگریزه در منطقه گنو اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل پارامترهای خاک مناطق نشان داد که تمام پارامترهای اندازه گیری بجز اسیدیته خاک در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی دار دارند. بیشترین میزان هدایت الکتریکی، درصد اشباع و سیلت خاک در منطقه بستک بدست آمد. منطقه سیرمند بیشترین مقدار آهک و شن خاک را داشت. همچنین، بیشترین درصد کربن آلی، ازت و رس خاک در منطقه گنو مشاهده شد. بافت خاک در منطقه بستک لومی و شنی لومی، در منطقه سیرمند شنی لومی و در منطقه گنو شنی رسی لومی بود. نتایج مطالعات فنولوژی نشان داد که زمان اوج گلدهی (اواسط اسفند تا اواسط فروردین ماه) بهترین زمان برداشت سرشاخه های گلدار این گونه برای مصارف دارویی است. با توجه به انحصاری بودن، اسانس دار بودن و داشتن اثرهای ضدمیکروبی و همچنین تعلیف شدید توسط دام، لازم است توجه بیشتری به این گونه باارزش شود.

نویسندگان

عبدالحمید حاجبی

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

حمیدرضا میرداوودی

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

محمدامین سلطانی پور

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Akaike, H., ۱۹۷۴. A new look at the statistical model ...
 • Ali Ehyaei, M. and Behbahanizadeh, A.A., ۱۹۹۳. Description of methods ...
 • Ali Ehyaei, M. and Behbahanizadeh, A.A., ۱۹۹۷. Description of methods ...
 • Arzani, H. and Abedi, M., ۲۰۱۵. Rangeland Assessment, Vegetation Measurement, ...
 • Assadpour, R. and Soltanipoor, M.A., ۲۰۱۷. Recognition of Ecological Regions ...
 • Assadpour, R., Soltanipoor, M.A., Zakeri, O. and Hoseinpour, A., ۲۰۱۸. ...
 • Assadpour, R., Soltanipoor, M.A., Zakeri, O. and Jaffari Takhtineghad, E., ...
 • Assadpour, R., Mirdavoodi, H.R. and Soltanipoor, M. A., ۲۰۲۰. Final ...
 • Asgarpanah, J., Dakhili, N., Mirzaei,, F. and Salehi, M., ۲۰۱۵. ...
 • Assadi, M., Maasumi, A. A., Mozaffarian, V. and Khatamsaz, M., ...
 • Baghestani, N., Zare, M. and Ehsani, A., ۲۰۱۳. Investigation of ...
 • Bakkenes, M., Alkemade, J.R.M., Ihle, F., Leemans, R. and Latour, ...
 • Ehsani, A., ۲۰۱۷. Grazing Season in the Rangelands of Central ...
 • Godefroid, S. and Koedam, N., ۲۰۰۴. Interspecific variation in Soil ...
 • Ghahreman, A., ۲۰۰۱. The Color Flora of Iran, Platychaete aucheri, ...
 • Ghanbarian, G. and Yazdanpanah, Z., ۲۰۱۶a. Autecology study of Platychaete ...
 • Ghanbarian, G. and Yazdanpanah, Z., ۲۰۱۶b. Effect of phenological stages ...
 • Jaffari Takhtineghad, E., Assadpour, R., Soltanipoor, M.A. and Tavoosi, S., ...
 • Javidnia, K., Nairi, A., Zand, F. and Soltanipoor, M.A., ۲۰۰۸. ...
 • Leps, J. and Smilauer, P., ۲۰۰۳. Multivariate Analysis of Ecological ...
 • Mirzaei,, F., Dakhili, N., Salehi, M., Janipour, M., Rangriz, E. ...
 • Mozaffarian, V.,۱۹۹۶. A dictionary of Iranian plant names. Farhang Moaser ...
 • Mozaffarian, V., Ghahremaninejad, F., Narimisa, S., Jaffari, E., Kazempour, Sh., ...
 • Najafi Tireshabankareh, K., Ehsani, A. and Assadpour, R., ۲۰۱۳. Investigation ...
 • Palmer, M.W., ۱۹۹۳. Putting things in even better order: The ...
 • Puppi Branzi, G. and Zanotti, A.L., ۱۹۹۲. Estimate and mapping ...
 • Rashvand, S., Yeganeh, H. and Sanaei, A., ۲۰۱۴. Investigation of ...
 • Rechinger, K.H., ۱۹۶۳- ۲۰۰۶. Flora Iranica. Vols: ۱-۱۷۶. Academische Druk-u. ...
 • Rechinger, K.H., ۱۹۸۴. Flora Iranica, Compositae. Vol.: ۱۴۵. Academische Druk-u. ...
 • Safaeian, R., Ghanbarian, G. and Yazdanpanah, Z., ۲۰۱۶. An investigation ...
 • Soltanipoor, M.A. and Babakhanlou, P., ۲۰۰۶. Introduction and ecological investigation ...
 • Soltanipoor, M.A., Assadpour, R. and Zakeri, O., ۲۰۱۶. Suitable Native ...
 • Soltanipoor, M.A., Jamzad, Z. and Jalili, A., ۲۰۲۰b. Defining the ...
 • Ter Braak, C.J.F., ۱۹۸۷. The analysis of vegetation-environment relationships by ...
 • Traoré, S., Zerbo, L., Schmidt, M. and Thiombiano, L., ۲۰۱۲. ...
 • Yee, T.W. and Mitchell, N.D., ۱۹۹۱. Generalized additive models in ...
 • Zabihi-Nik, T., Hakimi Vala, M. and Bagheri, F., ۲۰۱۷. Investigation ...
 • Zaeifi, M., ۲۰۰۱. Collecting and identifying plants of Hormozgan province ...
 • Zarrin, P., Ghahremaninezhad, F. and Maasoumi, A.A., ۲۰۱۰. The systematic ...
 • نمایش کامل مراجع