شبیه سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی ماکزیمم خروجی شکست سدهای خاکی با مدل ریاضی BREACH.

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,586

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_880

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

تاکنون مدل‌های زیادی جهت تشریح فرآیند پیچیدة شکست سدهای خاکی پیشنهاد شده است. از جملة این مدل‌ها، مدل BREACH می‌باشد. این مدل بر مبنای روابط فرسایش، قوانیـن هیـدرولیـک، انتقـال رسوب و مکـانیـک خاک پایـه‌گـذاری شده است. لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی از جمع‌آوری داده‌ها در استفاده از مدل‌های موجود، باعث استفاده از روش‌های نوین دیگری گردیده شده است.در این تحقیق یک رهیافت شبیه‌سازی شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) برای پیش‌بینی دبی خروجی ماکزیمم شکست سدهای خاکی و زمان شکست با مدل ریاضی BREACH ارائه گردیده شده است. برای این کار از 115 داده سد شکسته شده با استفاده از مدل ریاضی BREACH، استفاده شده و بهترین ساختار حاصله بدست آمده برای دبی خروجی ماکزیمم ساختاری با 8 نرون در لایه اول، 3 نرون در لایه میانی و 1 نرون در لایه خروجی یعنی ساختار1-3-8 با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 992/0 و 909/0 و برای زمان شکست ساختاری با 7 نرون در لایه اول، 1 نرون در لایه میانی و 1 نرون در لایه خروجی یعنی ساختار 1-1-7 با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 993/0 و 884/0 حاصل گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ستار علینقی بهبهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی، دانشگاه شیراز، شیراز

سیدمحمدعلی زمردیان

استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز