مدلسازی عددی آزمایشهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن اثر ساختار ناهمسان در خاکها

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,581

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_408

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت در نظر گرفتن اثر ناهمسانی در رفتار مکانیکی خاک ها و نیز برای ارزیابی بهتر و دقیقتر رفتار سازه های خاکی، در نظر گرفتن رفتار ناهمسان خاک ها ضروری است. تعداد کمی از مدل های رفتاری قابل کاربرد در مهندسی ژئوتکنیک، اثر ناهمسانی خاک ها را در نظر می گیرند. مدل سطح مرزی حالت بحرانی لی و دافالیاس، مدل نسبتاً جامعی است که قادر است تأثیر ناهمسانی ساختار را بر روی رفتار خاک های ماسه ای در محدوده وسیعی از دانسیته ها و تنش ها منظور نماید. در این مقاله، مدل رفتاری ناهمسان فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی FISH وارد برنامه FLAC شده و رفتار زهکشی نشده خاک های ماسه ای در شرایط بارگذاری مختلف مدلسازی گردید. مقایسه نتایج مدلسازی های عددی با داده های تحلیـلی و آزمایشـگاهی نشان دهنده توانایی برنامه تهیه شده در شبیه سازی رفتار خاک های ماسه ای با در نظر گرفتن ساختار ناهمسان می باشد.

نویسندگان

عباس سروش

استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هادی جوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئو تکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسین سلطانی جیقه

دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر