نقش مدول عکس العمل بستر( KS)در آنالیز و طراحی پی های گسترده

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 23,120

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_307_3282817905

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

به بیان خیلی ساده پی گسترده یک دال بتنی است که در همه نقاط به وسیله خاک حمایت شده است . از آنجایی که خاک از نقطه نظرات مقاومت وسختی خیلی ضعیفتر از پی گسترده بتنی بوده و واکنش خاک یک پارامتر خیلی مهم درطراحی پی های گسترده می باشد ، لذا سازگاری تغییر شکل پی گسترده و واکنش خاک برای هماهنگی با طرح پی گسترده با تأکید بر تغییرات دو عامل عناصرساز های و خصوصیات خاک ضروری است. بیشتر روش های المان محدود برای تحلیل پی ها نیازمند استفاده از ضریب عکس العمل برای مدل کردن واکنش بستر می باشند. واکنش بستر نیز در طراحی پی گسترده باید با واکنش واقعی خاک مقایس ه شود . به دلیل اینکه اغلب واکنش خاک بستر با شرایط مختلف تغییر می نماید، لذا استفاده از ضریب عکس العمل بستر ثابت برای آنالیز و طراحی پی های گسترده یک فرض ساده کننده برای واکنش خاک بوده ومی تواند مهندس ین را به سوی تحلیلها و طراحیهای اشتباه سوق دهد . برای بدس ت آوردن نتایج صحیح، ضرایب عکس العمل بستر باید با تغییر شکل بستر، خصوصیات نواحی بارگذاری شده و خصوصیات بارگذاری سازگار باشند . بنابراین بعد از آنالیز ظرفیت خمشی، روش نواحی مجزا باید برای اندرکنش پی و خاک استفاده شود . معرفی روش نواحی مجزا به مهندسین پی یا گروه مهندسین ژئوتکنیک سازه اجازه می دهد تا بررسی درستی از واکنش بستر پی گسترده با استفاده از تئوری عکس العمل بستر مطابق با اصول مکانیک خاک داشته باشند . با استفاده از روش نواحی مجزا مهندس ژئوتکنیک می تواند مقادیر ضریب عکس العمل بستر را بر مبنای فشار تماسی ا عمال شده روی پی محاسبه نماید . از آنجایی که این ضریب ممکن است در سر تا سر پی گسترده متغیر باشد، لذ ا انتخاب مقادیر مختلف آن بر روی نتایج لنگر خمشی پی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مدندوست

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گیلان

اسلامی

استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

پیروی

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک