نقش احساس امنیت در تجدید صنعت گردشگری ورزشی؛ رویکردی فرهنگ بنیاد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRL-8-4_003

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش احساس امنیت در صنعت گردشگری ورزشی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی، شامل حدود ۷۸۰۰۰ تماشاگر مسابقه دو تیم فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی در نیم فصل اول لیگ (۹۷- ۹۸) می­شود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۸۴ نفر از آن ها به­روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به­منظور جمع آوری داده­ها از دو پرسشنامه محقق­ساخته، مربوط به احساس امنیت و حضور مجدد گردشگران ورزشی بهره برده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط ۱۲ نفر از اساتید و صاحب نظران تایید شد؛ علاوه­بر این، ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی این پرسشنامه ها به­ترتیب ۸۲/۰ و ۸۴/۰ به­دست آمد. به­منظور تحلیل داده ها، آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که برقراری امنیت بعد از برگزاری، قبل از برگزاری و درحین برگزاری مسابقه به­ترتیب با مقادیر ضریب بتای ۳۸۲/۰، ۳۱۲/۰ و ۲۴۸/۰ در این رویداد ورزشی دارای بیشترین تاثیر بر حضور مجدد گردشگران ورزشی بودند (۰۵/۰ ˂ p).

نویسندگان

حسین طاهری

استادیار تربیت بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

غلامرضا مرادی سیاسر

استادیار تربیت بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

اصغر آقایی

دانشیار مدیریت آماد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • انتظاری زارچ، مصطفی؛ بنار، نوشین و آقایی، معصومه. (۱۳۹۳). بررسی ...
 • http://journals.police.ir/article_۱۵۹۸۵.htmlغفاری، سید رامین و ترکی هرچگانی، معصومه. (۱۳۸۸). نقش گردشگری ...
 • http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_۵۹۲۳۷.htmlخسروی مهر، حمیده؛ قدیری معصوم، مجتبی و رضوانی، محمدرضا. (۱۳۹۵). ...
 • https://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_۳۴۴۳.htmlسبحانی، عباس اندام؛ رضا، بحرالعلوم و فرجی، رسول. (۱۴۰۰). تدوین ...
 • http://doi.org/۱۰.۲۲۱۲۴/jsmd.۲۰۱۹.۱۲۴۹۵.۱۹۵۵موسوی، رضا؛ امیدی نجف آبادی، مریم؛ میردامادی، مهدی و حسینی، ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۴/TMS.۲۰۲۱.۶۰۱۰۲.۲۵۳۳Kennelly, M., & Toohey, K. (۲۰۱۴). Strategic alliances in sport ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.smr.۲۰۱۴.۰۱.۰۰۱Kim, W., Jun, H. M., Walker, M., & Drane, D. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.tourman.۲۰۱۴.۱۰.۰۱۵Perić, M., Vitezić, V., & Badurina, J. Đ. (۲۰۱۹). Business ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.tmp.۲۰۱۹.۱۰۰۵۶۱Taleghani, G. R., & Ghafary, A. (۲۰۱۴). Providing a management ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.sbspro.۲۰۱۴.۰۲.۱۰۶Teng, H. Y., & Chen, C. Y. (۲۰۱۹). Proactive personality ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jhtm.۲۰۱۹.۱۰.۰۱۰ ...
 • نمایش کامل مراجع