بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران نمونه موردی:شهر کانی دینار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSECONF05_122

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1400

چکیده مقاله:

پدافند غیرعامل از مهمترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری می باشد، باتوجه به روند روزافزون و فرآیند گسترش شهرنشینی و بالتبع توسعه خطرات ناشی ازشهرنشینی و ضرورت اهتمام به مسئله ایمنی درمناطق حساس شهر بیش ازپیش اشکار می شوداز موضوعات مهم دربرنامه ریزی شهری تعیین مکان مناسب برای مکان گزینی کاربری های شهری است کاربری های امدادی باتوجه به فعالیت های که برعهده دارند نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه ای برخورد دارند گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری،ضرورت توجه همه جانبه به راهبرد های سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است.ازعوامل بسیار مهم که تاثیر فزآینده و تعیین کننده ای بردیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد،مدیریت شهری است.سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به کسانی در حوزه مدیریت بحران و بالایای طبیعی فعالیت می کنند این فرصت را می دهد تا ابعاد مکانی و زمانی بحران ها و سوانح را با اطلاعات مربوط به جمعیت و پدیده های در معرض خطر به هم که لازم رسیدن به این امر دید سیستماتیک و کل نگر به عناصر شهری بصورت میکرووجهت دهی آن درقالب ماکرو است عوامل مهمی در مکان یابی تجهیزات شهری دخالت دارند که تحلیل و بررسی آنها با ابزار سنتی به دلیل حجم زیاد امکان پذیرنیست این پژوهش برآن است تابا استفاده از GIS و وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی AHP مکان های بهینه را برای استقراردر زمان مدیریت بحران درمنطقه مورد مطالعه مشخص کند که بعد از مطالعات اولیه و گرداوری داده های موثر در این زمینه معیارهای موثر دراین زمینه را درپنج گروه طبقه بندی و با کمک تحلیل سلسله مراتبی و وزن هریک از معیارها و درنهایت باروش همپوشانی ترکیب سپس موقعیت دقیق هریک از محل های مشخص و درنهایت علاوه بر مکان های موجود،مکان های جدیدی جهت اسکان برای منطقه مورد مطالعه پیشنهادگردید.

کلیدواژه ها:

کانی دینار ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیریت بحران ، شهرداری کانی دینار

نویسندگان

امید حسن پور

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری،شهرداری کانی دینار

سیروان مینایی

کارشناس ارشدعمران،شهردار کانی دینار