ارزیابی مدیریت مصرف انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 257

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAMCONF01_055

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1400

چکیده مقاله:

با افزایش روزافزون منابع انرژی پراکنده در سطح شبکه در قالب واحدهای تولیدپراکنده، مبحث مدیریت انرژی و ذخیره سازی پراکنده در ریزشبکه بیش از پیش نمایان شده است. برای بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها، مدیریت بهینه منابع انرژی پراکنده در آنها لازم است. هماهنگ سازی واحدهای تولید پراکنده و بارها در یک ریزشبکه، نیازمند استفاده از یک الگوریتم تکاملی به صورت پراکنده می باشد. در این مقاله، عملکرد الگوریتم ژنتیک را با دیگر الگوریتم ها در راستای مدیریت انرژی ریزشبکه کوچک مورد ارزیابی قرار داده ایم.

نویسندگان

محمد نطاق بافکر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

رضوان عباسی

استادیار دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران