بررسی تاثیر شوخ طبعی و هوش رقابتی بر فرهنگ سازمانی در شهرداری اصفهان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN02_020

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1400

چکیده مقاله:

یکی از عناصر بسیار مهم در سازمان؛ شوخ طبعی و طنز می باشد که بسیاری از امورات به خوبی به پیش برده می شود و در این میان، بهره گیری از هوش رقابتی نیز در بین کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و اثرات این دو متغیر می تواند شرایط فرهنگ سازمانی را تلطیف نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر شوخ طبعی و هوش رقابتی بر فرهنگ سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران ستادی شهرداری اصفهان می باشند که تعداد ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و داده های مورد نیاز با به کارگیری پرسشنامه جمع آوری گردیده است و با نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون تحلیل گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شوخ طبعی و هوش رقابتی بر فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین با توجه به میزان ضریب تاثیرگذاری، شوخ طبعی تاثیر بیشتری نسبت به هوش رقابتی بر فرهنگ سازمانی داشته است. بر این اساس شوخ طبعی در محیط کاری سازمان نوعی پاداش درونی است که موجب می شود فرد موردعلاقه دیگران قرارگرفته و به عنوان عضوی از یک گروه پذیرفته شود. مدیران سازمان ها در زمینه ایجاد یک مزیت رقابتی در هر لحظه برای سازمان دقت نمایند که این مهم از طریق بررسی دقیق محیط بیرونی سازمان که شامل مشتریان سازمان و همچنین رقبای سازمان و حتی تامین کنندگان سازمان امکان دارد.

نویسندگان

سمیه اخلاقیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مرتضی ابدالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ایران