تمهیدات عبور تونل آب بر از زون گسله با پتانسیل حرکت

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 873

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHP03_156

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1391

چکیده مقاله:

احداث تونلهای آب بر برای انتقال آب از مخزن سد به محل نیروگاه در پروژه های مختلف ی مطرح اس ت. کنترل پایداری وطراحی سیستم نگهداری این تونلها یکی از بخشهای اصلی طراحی آنها است. از مهمترین عوارض ساختاری در مسیر تونلهای آب بر گسلها هستند و وقوع ناپایداری در محیطهای گسله یکی از معضلات حفاری در مسیر تونله ای آب ب ر اس ت. تحلی ل پایداری تونلها توسط روشهای عددی نیازمند جمع آوری پارامترهای رفتاری توده سنگ و تدقیق آنها با آزمایشات آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ است که پیچیدگیها و عدم قطعیتهایی را به همراه دارد. لذا بکار بردن مکانیزمیکه در آ ن با کاهش عدم قطعیت ها عملکرد تونلهای آب بر حتی پس از وقوع زلزله و جابجایی گسل دچار نقصان نشود با انعطاف پذیر کردن محور تونل در مسیر عبوری تونل آب بر از منطقه گسله توسط اتاقک جابجایی 1 و خط انتقال لوله فلزی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

نویسندگان

محمدرضا خاکباز

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران

بهزاد سعیدی فرد

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران