ارزیابی رشد و عملکرد پنج گونه نعناع در سیستم هیدروپونیک در گلخانه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMCS01_016

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی رشد و عملکرد پنج گونه نعناع در سیستم هیدروپونیک اجرا گردید. مطالعه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرت های خرد شده در زمان انجام شد. گونه های نعناع (شامل نعناع آبی، پونه، سبز، سیب و فلفلی) به عنوان فاکتور اصلی و برداشت (چین اول و چین دوم) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه و وزن خشک اندام هوایی مربوط به نعناع آبی بود. بیشترین قطر ساقه مربوط به نعناع فلفلی، نعناع آبی و پونه بود. علاوه بر این نعناع آبی و پونه بیشترین وزنتر و خشک ساقه را دارا بودند. در این آزمایش تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر برگ در چین دوم بالاتر بودند. در مجموع نعناع آبی از لحاظ اغلب صفات مورد مطالعه بهتر از دیگر گونه ها نشان داد.

نویسندگان

مریم یعقوب وند

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

حسن مومیوند

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

اشکان بنان

استادیار گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

محمدرضا راجی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران