تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای مدیریت پسماند شهری به روش SWOT (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU07_0757

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400

چکیده مقاله:

در جامعه امروزی جمع آوری و دفع مواد زائد، به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی رویه شهرها، محدودیتهای وضع شده برای خدمات عمومی و عدم تکنولوژی مناسب، باعث ایجاد مشکلات ویژه ای شده است. به همین دلیل سیستم مدیریت پسماند می تواند به عنوان بخشی از سیستم های جامع مدیریت به حساب آید. زیان های اقتصادی و بهداشتی حاصل از عدم مدیریت و کنترل غیر اصولی پسماندهای شهری در اصفهان، لزوم برداشتن گام های اساسی را در زمینه مدیریت پسماندهای شهری روشن می سازد. این پژوهش با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت پسماند شهری در شهر اصفهان انجام شده است. داده های تحقیق عمدتا از روش مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده، وضعیت مدیریت پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت و سپس جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده شد. در این راستا، محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت ها و تهدیدها) شهر مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش طوفان فکری(Brian Storming) و تکمیل ماتریس SWOT و در نهایت ارائه راهبردها و استراتژی های مناسب مدیریت صحیح پسماندهای شهری پرداخته شد.

نویسندگان

مصطفی عزیزی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی HSE، موسسه آموزشی مهر البرز، تهران

فرناز امین صالحی

استاد یار گروه مهندسی HSE، دانشکده علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران

زهرا قربانی نیا

دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

عارف نوروز

تدریس یار کارشناسی ارشد مهندسیHSE دانشکده علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهرا ن