مطالعه پارامتری قانون هدایت مبتنی بر بلوک اشمیت تریگر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE19_040

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله، مطالعه پارامتری بلوک اشمیت تریگر به عنوان قانون هدایت صورت پذیرفته و تاثیر پارامترهای اشمیت تریگر بر فاصله خطا و مصرف سوخت بررسی می شود. معادلات سیستم جهت مطالعه پارامتری، بی بعد شده و نتایج فاصله خطا و مصرف سوخت به صورت بی بعد بدست می آید. یک تابع تبدیل مرتبه اول به عنوان فیلتر نویز نرخ چرخش خط دید پیش از بلوک اشمیت تریگر استفاده شده است. در تحلیل مسئله، علاوه بر تغییر آستانه خاموش شدن و محدوده هیسترزیس، خروجی بلوک اشمیت تریگر نیز افزایش یافته و تاثیر افزایش خروجی بر عملکرد سیستم با توجه به فاصله خطا و مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی نمودارهای بیبعد فاصله خطا و مصرف سوخت، محدوده های مناسب برای آستانه خاموش شدن و هیسترزیس انتخاب می شود، به علاوه فصل مشترکمحدوده های ترجیحی نیز تعیین شده است. با مشخص شدن محدوده های موثر و مناسب برای آستانه خاموش شدن و هیسترزیس، نتایج مسئله به ازای قانون هدایت برای هیسترزیس متغیر به صورت تابعی از زمان، به عنوان یک مقایسه اولیه، بررسی شده است.

نویسندگان

سید حمید جلالی نائینی

دانشیار، مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

پوریا شکرالهی

دانشجوی دکتری هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

رحیم اسدی

دانشجوی دکتری هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس