تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,973

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_444

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی و ارزیابی روش اجزاء محدود در تحلیل پدیدة ضربه قوچ با شرایط مرزی پیچیده می‌پردازد. از دو روش گالرکین استاندارد و پتروف گالرکین، برای مدل کردن این پدیده استفاده شده است. شرایط مرزی مخزن در بالادست و پایین‌دست خط لوله، پمپ با سرعت ثابت در بالادست خط لوله، بستن شیر در پایین‌دست خط لوله، از کار افتادن پمپ در بالادست خط لوله، وجود مخزن هوا و شرط مرزی لوله‌های سری مدل‌سازی شده و نتایج آن با نتایج حاصل از روش مشخصه‌ها مقایسه شده است. برای به دست آوردن حداکثر و حداقل فشارهای ایجاد شده در خطوط لوله با شرایط مرزی وجود پمپ با سرعت ثابت و بستن شیر، از کار افتادن پمپ با یا بدون وجود مخزن هوا و محاسبه حجم هوا برای طراحی مخزن در لوله‌های سری می‌توان از جواب‌های به دست آمده از روش پتروف گالرکین با دقت بسیار بالایی استفاده کرد. در همه موارد، جواب‌های به دست آمده با نتایج حاصل از روش مشخصه‌ها مطابقت دارد، اما زمان اجرای برنامه‌ها به روش اجزاء محدود در مقایسه با روش مشخصه‌ها بیشتر است.

نویسندگان

آزاده احمدی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

محمدرضا چمنی

استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

کیوان اصغری

استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان