بررسی سطح پادتن IgG ضد سرخک ۵ سال پس از واکسیناسیون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-18-1_006

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

چکیده مقاله:

  مقدمه: سرخک بیماریی شدیدا مسری است که قابل پیشگیری با واکسن می باشد. با توجه به شیوع سرخک در سال های اخیر در ایران، وزارت بهداشت و درمان اقدام به واکسیناسیون سراسری سرخک و سرخجه در سال ۱۳۸۲ برای سنین ۲۵-۵ سال نمود. با استفاده از واکسن مطالعه کنونی جهت بررسی میزان سطح پادتن IgG ضد سرخک در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) صورت گرفت.   مواد و روش ها: این تحقیق مطالعه ای مقطعی بود که ۱۹۶ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه ای مشتمل بر سن، سابقه واکسیناسیون در دوران کودکی، سابقه واکسیناسیون در سال ۱۳۸۲، ابتلا به سرخک، سرخک در خانواده، تماس با فرد مبتلا به سرخک و بیماری تب دار در زمان واکسیناسیون در جامعه مورد مطالعه تهیه و تکمیل شد. پس از اخذ ۵ سی سی خون و جدا کردن سرم آن، سطح کمی و کیفی پادتن IgG ضد سرخک با تست الیزا با کیت IBL ساخت کشور آلمان، تعیین شد.   یافته های پژوهش: تمام افراد مورد بررسی مرد و با میانگین سنی ۰۱/۳±۵/۲۳ سال بودند. براساس یافته های پژوهش، ۱۹۴ نفر(۹۹ درصد) سابقه واکسیناسیون در دوران کودکی، ۱۸۸ نفر(۹/۹۵ درصد) سابقه واکسیناسیون در سال ۸۲، ۱۴ نفر(۱/۷ درصد) سابقه قبلی ابتلا به سرخک، ۱۷ نفر(۷/۸ درصد) سابقه خانوادگی سرخک، ۱۹ نفر(۷/۹ درصد) سابقه تماس با فرد مبتلا به سرخک داشتند. در حالی که سابقه بیماری تب دار در زمان واکسیناسیون در یک نفر(۵/۰ درصد) دیده شد. پادتن IgG ضد سرخک در ۱۷۴ نفر(۸/۸۸ درصد) مثبت، در ۱۹ نفر(۷/۹ درصد) منفی و در ۳ نفر (۵/۱ درصد) مشکوک بود.   بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که عیار پادتن IgG ضد سرخک در ۸/۸۸ درصد افراد مثبت بوده است، به نظر می آید که این رقم(درصد) در جلوگیری از همه گیری های کوچک کافی نیست لذا پیشنهاد می شود که هر چند سال یک بار عیار پادتن در افراد اندازه گیری شود و افرادی که عیار پادتن پایینی دارند مجددا واکسینه گردند.  

نویسندگان

نعمت اله جنیدی جعفری

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

رضا رنجبر

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

مهدی کاکایی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

غلامعلی قربانی

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

مرتضی ایزدی

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

افرا خسروی

گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

حمیدرضا توکلی

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)