تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Purβبطن چپ رت های نر نژاد ویستار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-23-6_008

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: فعالیت استقامتی تاثیر قابل ملاحظه ­ای بر تجدید ساختار قلب از جمله پروتئینMHC  دارد از طرف دیگرPur&beta  واسطه سرکوب بیان ژن  &betaMHCاست که موجب کاهش بیان آن می شود، هدف این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن  Pur&betaدر قلب رت های نر تمرین­کرده نژاد ویستار بود. مواد و روش ها: بدین منظور ۱۴ رت تحت شرایط کنترل شده(دما، چرخه روشنایی و تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداری و بعد از آشناسازی با پروتکل تمرینی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی یک برنامه استقامتی(۱۴ هفته­ای، ۳۰ متر در دقیقه، ۶ روز در هفته) را روی تردمیل اجرا کرد و سپس ۴۸ ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرینی بی هوش و تشریح شدند، سپس قلب و در ادامه بطن چپ آن ها خارج و با استفاده از روش Real time-PCR میزان بیان Pur&beta بطن چپ آن ها اندازه گیری شد. در پایان با استفاده از آزمون آماری t اطلاعات به دست آمده ارزیابی شد. یافته های پژوهش: نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت های استقامتی ضمن تغییر در شاخص های m-mod و هم چنین توزین قلب که افزایش معنی داری ابعاد داخلی قلب و هم چنین وزن آن را به خصوص در بطن چپ به همراه داشت با کاهش معنی دار بیان ژن Pur&beta در بافت بطن چپ رت های تمرین­کرده همراه بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر متفاوت فعالیت های استقامتی بر اندازه توده قلب و بیان ژن Pur&beta و هم چنین نقش Pur&beta در بیان ایزوفرم MHC نوع آلفا، به نظر می رسد که تغییرات توده قلب در اثر فعالیت استقامتی با بیان ایزوفرم MHC نوع آلفا، در ارتباط باشد.

نویسندگان

محمد فتحی

Lorestan University

سعید آبرون

Tarbiat Modares University

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ۱.Fathi M, Rahmaninia F, Moradpoorian MR, Asgari M, Rezaee R. ...
 • ۲.Hill JA, Olson EN. Cardiac plasticity. N Engl J Med۲۰۰۸; ...
 • ۳.Fathi M, Gharakanlou R, Rezaei R. The Effect of ۱۴-Week ...
 • ۴.Pluim BM, Zwinderman AH, vanderlaarse A, vanderwall EE. The athletes ...
 • ۵.Swynghedauw B. Developmental and functional adaptation of contractile proteins in ...
 • ۶.Dandrea A, Limongelli G, Caso P, Sarubbi B, Dellapietra A, ...
 • ۷.Heineke J, Molkentin JD. Regulation of cardiac hypertrophy by intracellular ...
 • ۸.Miyata S, Minobe W, Bristow MR, Leinwand LA. Myosin heavy ...
 • ۹.Dorn GW. The fuzzy logic of physiological cardiac hypertrophy. Hypertension۲۰۰۷; ...
 • ۱۰.Kinugawa K, Yonekura K, Ribeiro RC, Eto Y, Aoyagi T, ...
 • ۱۱.Ji J, Tsika GL, Rindt H, Schreiber KL, McCarthy JJ, ...
 • ۱۲.Jin H, Yang R, Li W, Lu H, Ryan AM, ...
 • ۱۳.Sun L, Shen W, Liu Z, Guan S, Liu J, ...
 • ۱۴.Fathi M, Gharakanlou R, Abroun S, Mokhtaridizaji M, Rezaei R. ...
 • ۱۶.Seo JS, Lee SY, Won KJ, Kim DJ, Sohn DS, ...
 • ۱۷.Farriol M, Rossell J, Schwar S. Body surface area in ...
 • ۱۸.Kong SW, Bodyak N, Yue P, Liu Z, Brown J, ...
 • ۱۹.Sahn DJ, Demaria A, Kisslo J, Weyman A. Recommendations Regarding ...
 • ۲۰.Tang H, Macpherson P, Marvin M, Meadows E, Klein WH, ...
 • ۲۱.Silver N, Cotroneo E, Proctor G, Osailan S, Paterson KL, ...
 • ۲۲.Yuan JS, Reed A, Chen F, Stewart CN, Jr. Statistical ...
 • ۲۳.Wong ML, Medrano JF. Real-time PCR for mRNA quantitation. Biotechniques۲۰۰۵;۳۹:۷۵-۸۵ ...
 • ۲۴.Gunning P, Oneill G, Hardeman E. Tropomyosin-based regulation of the ...
 • ۲۵.Pfaffl MW. A new mathematical model for relative quantification in ...
 • ۲۶.Scharhag J, Schneider G, Urhausen A, Rochette V, Kramann B, ...
 • ۲۷.Barany M. ATPase activity of myosin correlated with speed of ...
 • ۲۸.Fathi M, Gharakanlou R, Abroun S, Mokhtaridizaji M, Rezaei R. ...
 • ۳۱.Gupta M, Sueblinvong V, Raman J, Jeevanandam V, Gupta MP. ...
 • ۳۲.Weiner RB, Baggish AL. Exercise-induced cardiac remodeling. Prog Cardiovasc Dis۲۰۱۲; ...
 • ۳۳.McCarthy JJ, Esser KA, Peterson CA, Dupontversteegden EE. Evidence of ...
 • ۳۴.Stevenson EJ, Giresi PG, Koncarevic A, Kandarian SC. Global analysis ...
 • نمایش کامل مراجع