آینده پژوهی دانش و مدیریت استراتژیک در مدیریت شهری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB09_024

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1400

چکیده مقاله:

مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت های رقیب، بازارها، قیمت ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان ها برای محصول موفقیت در آینده می توانند از آن بهره گیرند. مدیریت استراتژیک خواهد بود. عناصر مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی استراتژیک به شیوه های مرتبط در همه جا و در همه سطوح دولت ها و بسیاری از سازمان ها در سال های گذشته بکار گرفته شده اند. چهار جهت جدید تحقیق در این زمینه پیشنهاد شده است. از جمله؛ اینکه به طور کامل تر به ماهیت عمل مدیریت استراتژیک پرداخته شود و بر یادگیری دانش آینده پژوهی به طور کلی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک تمرکز شده و به ویژه تمرکز در مورد چگونگی دانش استراتژیک و نحوه استفاده از آن و اینکه می تواند با مدیریت راهبردی به شکل بهتری یکپارچه شود. ثمره تحقیقات متمرکز بیشتر می تواند حیطه کاربرد مدیریت استراتژیک را ارتقاء داده و همچنین ظرفیت سازمانی برای مقابله با چالش های فعلی و آینده و بهبود عملکرد در طولانی مدت را افزایش دهد. شاید بتوان بزرگترین هنر آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این است که امروز به خوبی درک شود که فرایند تکامل آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگیویی کرد. مفهوم مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی هر دو درباره شناسایی پیچیدگی ها و پویایی های برخاسته از محیط های سازمانی و نیازمندهای مدیران برای تصمیم گیری در چنین محیطی بحث می کنند. با نگاه مختصری به نقش آینده در طراحی و تصمیم گیری، می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت ی برد. پیش بینی آینده می تواند در موقعیت های طراحی روزانه دیده شود، زیرا هر اقدام تصمیم گیری بر پایه برخی مفروضات در آینده مبتنی خواهد بود. یک طرح، آینده را به زمان حال می کشاند، مفهوم مدیریت استراتژیک خود به واسطه درگیری در محیط سازمانی مفهوم سازی شده است. هدف مدیریت استراتژیک ساخت آینده است. تلاش برای بهبود فرایند تصمیم گیری با توجه به وضعیت فعلی و رسیدن به نتایج مطلوب در آینده از سال ها پیش آغاز شده است. با توجه به اینکه تصمیمات فعلی، احتمالا تا سال های زیاد تاثیرات خود را خواهند گذاشت، این مسئله همواره یکی از دغدغه های اصلی انسان بوده است.

نویسندگان

مریم فرشتگان

کارشناس شهرداری تهران