گذری بر پوشاک پارسیان در آثار هنری ساسانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF08_281

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

چکیده مقاله:

در دوره هایی از زمان، واقعیت و ظهور و بیان آن با استفاده از میانجیهایی صورت میگیرد که بازتاب ذهنی یکی از این موارد بوده است. هنر، خلق بستری متعالی برای اندیشه های انسانی است که همواره در طول تاریخ، ایران، مبدع بسیاری از شیوه ها در زمینه هنر بوده است، شیوه های هنری که در دوران ساسانیان به اوج خود رسیده، از طرفی اهمیتی که پوشاک در طول تاریخ بشری داشته، واقعیتی غیر قابل انکار است. پوشاک در دوران ساسانی، نشاندهنده منزلت اجتماعی افراد بوده و با توجه به درباری بودن هنر در این دوران، در آثار هنری مانند نقوش برجسته و فلزکاری با لباسهایی مواجه هستیم که به لحاظ تزئین و زیبایی در اوج بوده اند. در این مقاله با استناد به منابع مکتوب تاریخی، به زمینهای که هنر برای بروز و خودنمایی پوشاک ایجاد کرده، پرداخته شده است. هدف این پژوهش مطالعه انواع نقوش در آثار هنری برجای مانده از دوره ساسانی که نمایان کننده نوع پوشش و البسه پارسیان در دوره ساسانی است، این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی-تاریخی است. چگونگی گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی (کتابخانه ای) است که براساس آن کلیه منابع و شواهد تاریخی مورد مطالعه و فیش برداری قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

یعقوب ابراهیمی

استادیار گروه هنر، دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک، نوشهر، مازندران، ایران

الهام رجبپور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه طراحی پوشاک، دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک، نوشهر، مازندران، ایران