ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHGR-49-4_012

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

 توسعه به منزله تغییر، از طریق پذیرش شیوه های نوین و توسط انسان های نوآور روی می دهد. از این رو، نوآوری ابزاری مهم در راستای تقویت بنیان اقتصادی روستا تلقی می شود. به­طورعمده جوامع محلی، واکنش های متفاوتی در برابر میزان و سرعت پذیرش، یک نوآوری از خود نشان می دهند. از این رو، پژوهش حاضر درنظر دارد عوامل تسریع کننده و محدودیت ساز در پذیرش نوآوری را شناسایی کند که با روش توصیفی-تحلیلی و برمبنای هدف، کاربردی طراحی شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی پذیرندگان کارآفرینی به منزله یک نوآوری، ساکن در ۴ روستا از دهستان سولقان، تشکیل می دهند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق­ساخته با استفاده از طیف لیکرت است. داده های به دست آمده در محیط نرم افزاری SPSS و با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام و چندگانه توام، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دو دسته از عوامل بر پذیرش نوآوری موثرند که شامل ویژگی های نوآوری و دیگر خصوصیات پذیرندگان هستند. از ویژگی های کارآفرینی نوآوری است که بر میزان و سرعت پذیرش موثر هستند. سادگی و جذابیت، سازش پذیری با تجربه، مهارت و نیاز پذیرنده، هزینه، سودبخشی (اقتصادی­بودن)، بازار فروش خوب و از جمله ویژگی های فرد نوآور انگیزه پیشرفت، روحیه نوگرایی، اعتمادبه نفس و خودباوری (باور توانایی)، بیشترین تاثیر را داشته است. اگر شرایط فردی و محیطی، همزمان در به کارگیری کارآفرینی و الگوی پذیرش مورد توجه قرار گیرد، می توان به دستیابی به کارآفرینی پایدار در جامعه امیدوار بود؛ چراکه میزان پذیرش و سرعت آن را تنها خصوصیات نوآوری تعیین نمی کند بلکه ویژگی های پذیرندگان نیز بسیار مهم و موثر است.

نویسندگان

فضیله خانی

دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

سمیه سادات موسوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ۱ .احمدپور داریانی، محمود، ۱۳۸۰، کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ ...
 • ازکیا، مصطفی، ۱۳۸۷، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، ...
 • اسکندری، فرزاد، ۱۳۸۵، بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در ...
 • ام، ای، ادامز، ۱۳۸۷، ترویج کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، ...
 • اوکلی، پیتر و کریستوفر گارفورث، ۱۳۶۹، راهنمای آموزش و ترویج، ...
 • ایمانی جاجرمی، حسین و پیمان پوررجب میاندوآب، ۱۳۸۸، سنجش ...
 • ایمنی قشلاق، سیاوش، خانی، فضیله و سید سعید هاشمی، ۱۳۹۱، ...
 • تولایی، نسرین، ۱۳۸۲، نقش مذهب در شکل گیری فضای جغرافیایی، ...
 • جهان نما، فهیمه، ۱۳۷۹، عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پذیرش رقم ...
 • حسینی خواه، علی، ۱۳۸۷، بررسی نظریه انتشار و نوآوری در ...
 • خانی جزنی، جمال، ۱۳۸۷، اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی، چاپ ...
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی [مقاله کنفرانسی]
 • دانلداف، کوراتکر و هاجتس ریچارد ام، ۱۳۸۳، نگرش معاصر بر ...
 • دهقان، حسین، ۱۳۸۸، آشنایی با مفاهیم و مبانی کارآفرینی، (دسترسی ...
 • راجرز، اورت ام و اف، فلوید شومیکر، ۱۳۶۹، رسانش نوآوری ...
 • زمانی پور، اسدالله، ۱۳۷۹، ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه، چاپ ...
 • سعیدی کیا، مهدی، ۱۳۸۸، اصول و مبانی کارآفرینی روستایی، چاپ ...
 • سوان سون، ب، ۱۳۷۰، مرجعترویجکشاورزی، ترجمه ا. شهبازی و ا. ...
 • سینگ، آ. ک، ۱۳۸۳، ترویج کشاورزی، اثر و ارزیابی، ترجمه ...
 • شاه حسینی، مهدی، ۱۳۸۶، کارآفرینی، چاپ اول، انتشارات آییژ ...
 • شکویی، حسین، ۱۳۸۵، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد ...
 • شکویی، حسین، ۱۳۸۶، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات ...
 • شهبازی، اسماعیل، ۱۳۵۴، مقدمه ای بر آموزش و ترویج و ...
 • صابر، فیروزه، ۱۳۸۱، راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران، ...
 • عمادی، محمدحسین و اسفندیار عباسی، ۱۳۸۳، دانش بومی و توسعه ...
 • قهرمان زاده، محمد و مهدی سلطانی، ۱۳۹۱، عوامل تعیین کننده ...
 • کرمی، عزت الله و سید ابوطالب فنایی، ۱۳۷۳، بررسی نظریه ...
 • کشاورز، فتح الله و دیگران، ۱۳۸۹، عوامل موثر بر عدم ...
 • لیونبرگر، ه و پال، اچ گوین، ۱۳۷۴، انتقالتکنولوژیازمحققانبهبهره بردارانکشاورزی، ترجمه ...
 • منفرد، نوذر، ۱۳۷۴، سازه های موثر بر پذیرش تکنولوژی در ...
 • نورالله نوری وندی، آزاده و احمدرضا عمانی، ۱۳۸۸، ترویج کشاورزی ...
 • یعقوبی فرانی، احمد و رضا موحدی، ۱۳۹۱، درآمدی بر کارآفرینی ...
 • Ahmad Pour Dariani, M., ۲۰۰۱, Entrepreneurship, Definitions, Theories, Models, Publication ...
 • Azkia, M., ۲۰۰۸, Introduction to the Sociology of Rural Development, ...
 • Eskandari, F., ۲۰۰۶, Review and Explain the Strategies of Agricultural ...
 • M, A, Adams., ۲۰۰۸, Promote Agriculture in Developing Countries, Translation ...
 • Oakley, P., ۱۹۹۰, Garfvrs, Christopher Guide and Promote Education, Translated ...
 • Eemani Jajromi, H, Pourrajab miyandoab, P., ۲۰۰۹, Measurement and Analysis ...
 • Imani gheshlagh, S., Khani, F. and Hashemi, S., ۲۰۱۲, The ...
 • Tavalaee, N., ۲۰۰۳, The Role of Religion in the Formation ...
 • Jahan nama, F., ۲۰۰۰, Socio-Economic Factors Influencing the Adoption of ...
 • Hosseinikhah, A., ۲۰۰۸, Check Diffusion Theory and Innovation in the ...
 • Khani jazani, J., ۲۰۰۸, Fundamentals of Entrepreneurial Culture, ۱st Edition, ...
 • Dadras moghadam, A. and Golmohammadi, F., ۲۰۰۹, Factors Influencing the ...
 • Danldaf, K. and Richard M., ۲۰۰۴, Contemporary Attitudes on Entrepreneurship, ...
 • Dehghan, H., ۲۰۰۹, Understanding the Concepts and Principles of Entrepreneurship, ...
 • Rogers, M. and Shoemaker, F., ۱۹۹۰, Deliver Innovations- Cross-Cultural Approach, ...
 • Zamani poor, A., ۲۰۰۰, The Promotion of Agriculture in the ...
 • Saeedi Kia, M., ۲۰۰۹, Foundations of Rural Entrepreneurship, Publications Kiya, ...
 • Swan Sun, B., ۱۹۹۱, Reference Extension Agriculture, Translation: Shahbazi, A. ...
 • Singh, a. K., ۲۰۰۴, Agriculture Emitting, Effects Assessment, Translation Gholamreza ...
 • Shah Hosseini, M., ۲۰۰۷, Entrepreneurship, Publications Aeezh, ۱st Edition. (In ...
 • Shakuie, H., ۲۰۰۶, New ideas in Philosophy, Geography, Publications Gitashenasi, ...
 • Shakuie, H., ۲۰۰۷, Applied Geography and Geographic schools, Publishers Astan ...
 • Shahbazi, I., ۱۹۷۵, Introduction to Educate and Promote the Development ...
 • Saber, F., ۲۰۰۲, Ways of Developing Female Entrepreneurship in Iran, ...
 • Emadi, M. H. and Abbasi, E., ۲۰۰۴, Indigenous Knowledge and ...
 • Ghahraman Zadeh, M. and Soltani, M., ۲۰۱۲, Combination Device Determinants ...
 • Karami, E. and Fanaee, S. A., ۱۹۹۴, Check-mongering Theory in ...
 • Keshavarz, F. et al, ۲۰۱۰, Factors Affecting the Yielding Rice ...
 • Lyvnberger, H. and Gavin, Paul, H., ۱۹۹۵, Technology Transfer from ...
 • Momfared, N., ۱۹۹۵, Factors Affecting Technology Adoption in Rice Production ...
 • Nourolla Nouri Vandi, A. and Omani, A., ۲۰۰۹, Agriculture Emitting ...
 • Yaghoubi Frany, A. and Movahedi, R., ۲۰۱۲, Introduction to Rural ...
 • Alison, M., ۱۹۹۰, Entrepreneurship: An International Prespective Oxford, Jordan Hail, ...
 • Chell, E., ۲۰۰۸, The Entrepreneurial Personality: A Social Construction, Routledge, ...
 • Dasgupta, S., ۱۹۸۹, Diffusion of Agriculural Innovantion in villge India.. ...
 • Gould, P.R., ۱۹۶۹, Spatial Diffusion, Association of American Geographers, Commission ...
 • Long, N., ۱۹۷۷, An Introduction to Sociology of Rural Development, ...
 • MC C. and Robert, W., ۱۹۷۳, Vietnam.Cuba and the Ghetto ...
 • Morrill, R. and Grant, T., ۱۹۸۸, Spatial Diffusison Sage, Ninteenth ...
 • Moulik, T.K., ۱۹۷۵, From Subsistence to Affluence (Socio Aspects of ...
 • Namara, R E., Nagar, R K. and Upadhyay, B., ۲۰۰۷, ...
 • Haggett, P., ۱۹۷۲, Geography: A Modern Systhesis, Harper, P. ۳۵۰.. ...
 • Richard, M. and Man Nine, D., ۱۹۷۵, Crtitccal Para Men ...
 • Ritu, A. et al, ۱۹۹۸, Eany and Late Adopters of ...
 • Rogers, E.M., ۱۹۹۵, The Diffusion of Innovations, ۴th Edition, Free ...
 • Spence, W.R., ۱۹۹۵, Innovationm the Communication of change in ideas, ...
 • Truong T., ۲۰۰۸, Factors Affecting Technology Adoption Among Rice Farmers ...
 • Van den ban, A.W. and Hawkins, H.S., ۱۹۸۸, Agricultural Extension, ...
 • Wlliamson, E., ۲۰۰۹, Adaptation, Innov Ation and Rural Coopvival Seratives ...
 • نمایش کامل مراجع