تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس+۱۰

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 198

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PMSQ-15-1_005

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با توجه به پیچیدگی ماموریتهای نیروی انتظامی، استفاده از نیروهای واجد رفتارهای شهروندی سازمانی، میتواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان پلیس+۱۰ استان خراسان جنوبی است. روش: پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی بوده که به شیوه توصیفی  پیمایشی دادههای لازم گردآوری شده است و از نظر نوع به دلیل بررسی تاثیر میان متغیرهای پژوهش، در زمره پژوهشهای همبستگی قرار میگیرد. جامعه آماری، کارمندان دفاتر پلیس+۱۰ خراسان جنوبی به تعداد ۸۰ نفر است و به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۶۶ نفر انتخاب شد. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بود. تجزیه ­و تحلیل داده­ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازهگیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی­های فنی پرسشنامه بهوسیله شاخصهای پایایی معرفها و پایایی مرکب و روایی همگرا و روایی افتراقی بررسی شد. یافتهها: نتایج پژوهش تاثیر مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید کرد و درنهایت تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری تایید شد. نتایج: با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهاد می شود که مدیران دفاتر پلیس+۱۰ به مدیریت برند داخلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی و درنهایت بهبود عملکرد سازمان خود توجه ویژه کنند.

نویسندگان

علی پورنگ

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع). مشهد، ایران

سید مرتضی غیور باغبانی

استادیار گروه مدیریت. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع). مشهد، ایران

حبیب اله دعائی

دانشیار گروه مدیریت. دانشکده امور اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

عاطفه نادرنژاد

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع). مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :