فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی

Police Management Studies Quarterly

فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت انتظامی از سال ۱۳۸۵ با اعتبار علمی پژوهشی منتشر می‌شود. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه فرماندهی و مدیریت، نظم و امنیت، درصدد ارائه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح های پژوهشی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب یا روش جدید حل مسائل و توسعه علوم حوزه فرماندهی و مدیریت، نظم و امنیت با دو ویژگی اصالت و ابداع است.

حوزه های پذیرش مقالات:

- الگوهای مدیریت انتظامی- مدیریت انتظامی آسیب‌های اجتماعی -مدیریت انتظامی بحران‌ها

- مدیریت انتظامی در فضای مجازی - مدیریت پیشگیری از جرم - مدیریت سازمان پلیس - اثربخشی طرح‌ها و برنامه‌های انتظامی

- اخلاق در مدیریت انتظامی -آسیب‌شناسی مدیریتی طرح ها و برنامه های انتظامی -آموزه‌های اسلامی و مدیریت انتظامی

- آینده پژوهی مدیریت انتظامی - تحولات بنیادین مدیریت انتظامی -راهبردهای مدیریت انتظامی

- رویکردهای مدیریت انتظامی -کاربرد علم مدیریت در ماموریت های پلیس

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)