بررسی شیوع بیماری کووید ۱۹ در مناطق با تجمع بالا شهر زاهدان در سال ۱۳۹۹

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 277

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSEMSMED14_116

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: با توجه به سیر صعودی شیوع کووید-۱۹ در جهان ازجمله ایران، شناسایی بیماران مبتلا به کووید-۱۹در اسرع وقت و جدا کردن سریع آنها، برای قطع منبع عفونت بسیار مهم است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بیماری کرونا در مناطق با تجمع بالای شهر زاهدان، جنوب شرق ایران، انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی با روش نمونه گیری تصادفی ساده برروی ۲۳۰نفر از افراد شاغل و ساکن در مناطق پر تجمع شهر زاهدان (خیابان رسولی، فلکه کوزه، چلی آباد، مجدیه و فروشگاه رفاه) از اردیبهشت تا خرداد سال ۱۳۹۹، انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه و ثبت اطلاعات در پرسشنامه ی محقق ساخته و نتیجه آزمایش RT-PCR با استفاده از سواب گلو و بینی از دستگاه تنفس فوقانی جمع آوری شد. ارزیابی اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS-v۱۶ و آزمون های آماری همبستگی ، دقیق فیشر و لجستیک صورت گرفت نتایج: بر اساس نتایج، از۲۳۰ نفر از افراد شرکت کننده در مطالعه ، ۱۸۶نفر (۸۰/۹%) مرد و۴۴ نفر(۱۹/۱%) زن بودند. میانگین سنی زنان ۱۰/۴۸±۳۳/۷۳ و مردان۱۲/۷۱±۳۶/۹۹ سال بود. سابقه ی بیماری های زمینه در ۱۵/۷% از آنها وجود داشت که ۴/۳% آنها سابقه دیابت، فشار خون داشتند. ۱۷% از افراد علائم بیماری کرونا داشتند که بیشترین علائم رایج در افراد مورد بررسی مربوط به گلودرد (۳/۹%)، دردقفسه سینه و سردرد (۳%) بود. در بررسی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، ۳۰/۴ % افراد از ماسک، ۲۰/۹ % افراد از دستکش، ۳۲/۶ % از محلول ضد عفونی استفاده می کردند و ۶۲/۲ % از افراد هنگام بازگذشت به منزل بلافاصله دست های خود را می شستند. در این مطالعه شیوع کووید-۱۹، ۴/۳% بدست آمد و با علائم تب ، لرز، سردرد، دردمفصل، کوفتگی بدن، ارتباط آماری معناداری داشت (۰/۰۵> =p) اما بین کووید۱۹ با علایم سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، دردقفسه سینه، اسهال، ضعف عمومی ارتباط آماری معنادار دیده نشد (۰/۰۵< =p). همچنین در این مطالعه، کووید-۱۹ با استفاده از محلول ضد عفونی کننده ارتباط آماری معنا دار داشت (۰/۰۲> =p). نتیجه گیری: میزان شیوع بیماری در این مناطق بالا نبود و از آنجا که این بیماری بسیار مسری است، سیاستمداران بهداشت باید برای جلوگیری از شیوع آن تصمیم بگیرند. در غیر این صورت، حتی پیشرفته ترین و توانمندترین سیستم های بهداشتی نیز برای درمان همه بیماران آلوده با مشکل روبرو می شوند

نویسندگان

مجید سرتیپی

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

مهدی محمدی

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

شیوا کارگر

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

آذر ابول پور

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران