ارتباط میان اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بین الملل آبراهه ها با تاکید بر کنوانسیون ۱۹۹۷

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-51-4_014

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

چکیده مقاله:

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون ۱۹۹۷، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

آبراهه های بین المللی ، اصل بهره برداری منصفانه و معقول ، اصل منع آسیب ، کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی آبراهه های بین المللی ۱۹۹۷ ، قواعد هلسینکی

نویسندگان

نگین شفیعی بافتی

استادیار بخش حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

شیما سلیمانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ۱.فارسیالف) کتاب ها۱. پورهاشمی، عباس؛ ارغند، بهاره (۱۳۹۲)، حقوق بین ...
 • ب) مقالات۲. بذار، وحید (۱۳۹۶)، «تحلیل محتوای رای دیوان بین ...
 • پورهاشمی، عباس؛ نعمتی، اکرم؛ حیدری، فلورا (۱۳۹۲)، «رژیم حقوقی حفاظت ...
 • توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی [مقاله ژورنالی]
 • شولی، علیرضا؛ وطن فدا، عطار؛ آوریده، فریبا (۱۳۹۴)، «بررسی نظریه ...
 • شیرازیان، شیرین؛ خطیبی، عطیه (۱۳۹۴)، «حقوق بهره برداری غیرکشتیرانی از ...
 • عزیزی، ستار؛ موسوی، مهدی (۱۳۹۳)، «پرونده گابچیکوو ناگیماروس: نقش دیوان ...
 • اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران [مقاله ژورنالی]
 • محبی، محسن؛ رضادوست، وحید (۱۳۹۴)، «تفسیر تکاملی معاهدات در پرتو ...
 • اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی [مقاله ژورنالی]
 • ب) انگلیسی۱. Birnie, P & Boyle, A (۲۰۰۲), International Law ...
 • Kassa, Tadesse (۲۰۱۳), International Watercourses law in the Nile River ...
 • Lammers, J (۱۹۸۴), Pollution in International Watercourses, The Hauge: Martinus ...
 • Poorhashemi, Abbas & Arghnd, Bahareh (۱۳۹۲), International Environmental Law, Dadgustar ...
 • Sands Philip & Peel Jacqueline & Fabra Adriana & MacKenzie ...
 • The Canadian Yearbook of International law (۱۹۹۷), The Primacy of ...
 • B) Articles۸. Abu-zeid, Khaled (۲۰۰۱), “International Water Law from Helsinki ...
 • Alsharhan, S & Wood, W (۲۰۰۳), “Warter Resources Perspective, Evaluation, ...
 • Azizi, Sattar & Moosavi, Mehdi (۲۰۱۴), “Gabcikovo-Nagymarous Project: The Role ...
 • Bazar, Vahid (۲۰۱۷), “Analysis of the Content of International Court ...
 • Bourne, Charles (۱۹۹۷), “The Primacy of the Principle of Equitable ...
 • Caflisch, L (۱۹۹۸), “Regulation of Uses of International Watercourses as ...
 • Cottier, Thomas & Echandi, Roberto & Leal-Arcas Rafael & Liechti ...
 • Del Castillo-Laborde Lillian (۲۰۰۹), “Case on International Watercourses” in: Josep ...
 • Dellapenna Josep & Gupta Joyetta (۲۰۰۹), “The Evaluation on the ...
 • Fisseha, Yimer (۱۹۹۷), “An Assessment of the Convention on the ...
 • Margaret, J Vick (۲۰۱۲), “The Law of International Waters: Reasonable ...
 • Mohebi, Mohsen & Rezadoost, Vahid (۲۰۱۵), “Evolutionary Interpretation of Treaties ...
 • Mohammadi Dinani, Mansour, Molaei, Yousef & Banihabib, Mohammad Ebrahim (۲۰۱۸), ...
 • Moosavi, Fazlollah, Hosseini Hossein & Moosavifar, Hossein (۲۰۱۵), “International Environmental ...
 • Pourhashemi, Abbas, Nemati, Akram & Heidari, Flora (۲۰۱۳), “Legal Regime ...
 • Shirazian, Shirin & Khatibi, Atiyeh (۲۰۱۵), “Non-navigational International Watercourse Law ...
 • Shooli, Alireza, Vtanfada, Jabar &Avaride, fariba, (۲۰۱۵), “Investigating the Legal ...
 • Salman M.A (۲۰۰۷), “The United Nations Watercourses Convention Ten Years ...
 • Sherk, George W (۲۰۰۶), “Determining Equitable Utilization of Transboundary Water ...
 • Special Rapporteur (۲۰۰۴), “Second Report on Shared Natural Resources: Transboundary ...
 • Stanford law review (۱۹۵۹), “the Original Jurisdiction of the United ...
 • Tanzi, A (۲۰۲۰), “The Inter‑relationship between No harm, Equitable and ...
 • Utton, E Albert (۱۹۹۶), “Which Rule should prevail in International ...
 • Wegerich, Kai & Olsson oliver (۲۰۱۰), "Late Developers and the ...
 • Wouters, Patricia (۱۹۹۶), “An Assessment of Recent Developments in International ...
 • Zarei,Sahar, Poorhashemi, Abbas &Pournouri,Mansour, (۱۳۹۶), “Development of international environmental law ...
 • C) PHD Thesis۳۷. Wedekar, Sudhir Bheusaheb (۲۰۱۷), India’s River Disputes ...
 • D) Documents۳۸. Berlin Rules on Water Resources, ۲۰۰۴, UR, http://www.orsam.org.tr/en/ ...
 • Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers, with commentaries, ...
 • International Court of Justice (۱۹۹۷), Reports ۷ ...
 • Int'l Law Ass'n, Report of the Fifty-Second Conference: The Helsinki ...
 • Report of the International Law Commission (ILC) on the work ...
 • UNWC. (۱۹۹۷). United Nations Convention on the Law of the ...
 • Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, ...
 • Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, ...
 • Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts ...
 • The Rio Declaration on the Environment and Development, The United ...
 • Trail Smelter Arbitration, RIAA, vol. III, (‘Trail Smelter’)/ Trail Smelter ...
 • Corfu Channel Case (UK v. Albania), ICJ Reports ۱۹۴۹, (‘Corfu ...
 • Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory ...
 • Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) [۲۰۱۰] ...
 • Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), ...
 • Case concerning the Gabcikovo and Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) ...
 • Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area ...
 • Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area ...
 • Kansas v. Colorado, ۱۸۵ US ۱۲۵ (۱۹۰۲) ...
 • نمایش کامل مراجع