بررسی مسیر گسترش ترک در یک قطعه ترک دار تحت بار برشی خالص

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,553

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_418

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

براساس مکانیک شکست الاستیک خطی میادین تنش و کرنش در اطراف نوک ترک شامل بی‌نهایت ترم می‌باشند. در اغلب موارد جهت تعیین وضعیت توزیع تنش و کرنش فقط از اولین ترم بسط سری این میادین استفاده می‌شود. در این مقاله مسیر گسترش ترک در یک قطعه ترک دار تحت بارگذاری برش خالص و با استفاده از میدان کرنش به وجود آمده در اطراف نوک ترک تخمین زده می‌شود. مسیر رشد ترک با استفاده از روش المان محدود و در نظر گرفتن ترم مرتبه بالاتر بسط سری کرنش و بکارگیری معیار بیشترین کرنش محیطی محاسبه شده است. به طور خاص اثرات ترم‌های مرتبه بالاتر بسط سری میادین اطراف نوک ترک بر مسیر گسترش آن مطالعه می شود. مسیرهای پیش بینی شده با نتایج قبلی بدست آمده از طریق آزمایش‌ مقایسه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن ترم مرتبه بالاتر بسط سری کرنش تخمین بهتری از مسیر شکست را فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

معیار بیشترین کرنش محیطی ، ترمT- ، مسیر گسترش ترک ، مکانیک شکست الاستیک خطی

نویسندگان

مجیدرضا آیت اللهی

دانشیار،آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدمسعود حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران