مدلسازی اجزاء محدود فرایند پیش بار‏گذاری حرارتی در یک ورق باترک مرکزی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,253

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_416

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

یکی از روشهای موثر برای افزایش چقرمگی شکست در قطعات ترکدار، پیش بارگذاری حرارتی می‏باشد. در این پروسه ایجاد تنشهای پسماند فشاری مناسب در اطراف نوک ترک باعث کاهش تنشهای اعمالی بر قطعه در حین سرویس دهی می گردد. مطالعات انجام شده در این زمینه عمدتاً محدود به اثر بارهای عمود بر امتداد ترک می‏باشد. در این مقاله اثرات حاصل از اعمال بار جانبی (موازی با ترک) بر روی فرآیند پیش بارگذاری حرارتی بررسی، و توسط نرم‏ افزار اجزاء محدود مدل سازی می شود. نتایج حاصل حاکی از این است که با تغییر بار جانبی از مقدار فشاری (منفی) به سمت مقدار کششی (مثبت)، میزان بهبود حاصل از اثر پیش بارگذاری حرارتی کاهش می یابد

کلیدواژه ها:

روش اجزاء محدود ، مکانیک شکست الاستیک- پلاستیک ، چقرمگی شکست ، پیش بارگذاری حرارتی

نویسندگان

مجیدرضا آیت اللهی

دانشیار،آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی علی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران