تحلیل سه بعدی شکست لوله های مدفون شده در خاک

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,539

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME15_336

تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1386

چکیده مقاله:

در این مقاله یک لوله مدفون شده در خاک به همراه ترک نیمه بیضوی داخلی یا خارجی بصورت سه بعدی مدلسازی شده، و از نظر مکانیک شکست مورد تحلیل قرار می گیرد . اثر خاک بر اساس مدل ِبرنز ١ و ریچارد ] ٢ ۱و۲ [ بر لوله اعمال شده است . در تحلیل های انجام گرفته تاثیر ارتفاع خاک، ابعاد لوله و ترک، زاویه و محل قرارگیری ترک در لوله و زاویه دایروی جبهه ترک بر روی ضریب شدت تنش الاستیک که یکی از مهمترین پارامترها در مکانیک شکست است، بررسی شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در لوله های مدفون شده، زاویه محیطی قرارگیری ترک بر روی لوله تاثیر بسزایی بر ضرائب شدت تنش داشته و ترک بسته به اینکه در جداره داخلی یا خارجی لوله قرار گیرد، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهد . بطور کلی وضعیت ترک های داخلی از ترک های خارجی بحرانی تر می باشد . همچنین مقایسه ای بین نتایج حاصل از تحلیل های دوبعدی و سه بعدی میدهد که تحلیل های دو بعدی همواره نتایج محافظه کارانه تری را ارائه می کنند

نویسندگان

مجیدرضا آیت اللهی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

هادی خرمی شاد

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران