تاثیر فرآیند موج انفجار بر روی بستر الاستیک با استفاده از نرم افزار LS-DYNA

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NREAS03_360

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله اثرات موج انفجار بر روی یک بستر الاستیک (ورق) با استفاده از کد صریح و غیر خطی LS-DYNA با استفاده از روش لاگرانژی و بصورت سه بعدی شبیه سازی شده است. در این تحلیل از مدل حالت گرونایزن برای فلز ورق و معادله حالت JWL برای ماده منفجره استفاده شده است. در ادامه تاثیر شکل، فاصله و جرم ماده منفجره بر روی میزان تغییر شکل ورق مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای مشخص شدن صحت نتایج حاصل از شبیه سازی از تئوری قانون مقیاس موج انفجار، استفاده شده است. در این مقاله ، تلاش شده است یک مدل عددی دقیق برای پیش بینی رفتار دینامیکی غیر خطی بستر الاستیک تحت بارگذاری انفجار ارائه گردد. نتایج نشان میدهد که قدرت انفجاری ماده TNT کروی شکل، تاثیر بیشتری از نظر میزان تنش وارده به ورق دارد، به طوری که قدرت انفجار آن از نظر تخریب ورق، در حدود چهار برابر قدرت انفجار ماده TNT به شکل مکعب است. همچنین با افزایش جرم و فاصله ماده منفجره از مرکز ورق، ماکزیمم انرژی داخلی ورق بصورت توانی، خیز مرکز ورق و ماکزیمم تنش فون مایسز وارد بر ورق بصورت خطی افزایش یافته است.

نویسندگان

مهدی هدایتیان

گروه مکانیک، واحد اسدآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اسدآباد، ایران.

سبحان دهقان پور

گروه مکانیک، واحد اسدآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اسدآباد، ایران.