بررسی اهمیت پارامترهای مدل برای شبکه متابولیک تنظیمی در باکتری اشریشیا کلی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSB04_051

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400

چکیده مقاله:

شبکه ی متابولیک یک مجموعه ی کامل از فرآیندهای متابولیک است که ویژگی های فیزیولوژی و بیوشیمیایی یک سلول را تعیین می کند. شبکه های متابولیک یک ابزار قدرتمند برای مطالعه و مدلسازی متابولیسم میباشند؛ با توجه به ماهیت دینامیک شبکه های متابولیک، اغلب از دستگاه معادلات دیفرانسیل برای مدلسازی استفاده میشود. این دستگاه معادلات بر اساس قانون بقای جرم برای هریک از متابولیتها تشکیل میشود. معادلات که رفتار سینتیکی آنزیمها را توصیف میکنند، به شدت غیرخطی هستند. همچنین تخمین پارامترهای سینتیکی از دشوارترین مراحل در مدلسازی دینامیکی میباشد؛ بنابراین در این مقاله با به کارگیری ساده ترین شکل سینتیک آنزیمی و ارائه مدل با استفاده از تحلیل حساسیت، میزان اهمیت پارامترهای مدل را مورد بررسی قرار میدهیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضوان کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده برق و کامپیوتر، گروه کنترل،دانشگاه تربیت مدرس

سجاد ازگلی

دانشیار – دانشکده برق و کامپیوتر، گروه کنترل، دانشگاه تربیت مدرس