مدیریت مشارکتی بعنوان راهکار برتر ارتقای رضایت شغلی پرستاران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS02_054

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

رضایت شغلی پرستاران بعنوان یک عامل موثر بر جابجایی، ترک شغل پرستاران و کیفیت ارائه مراقبت پرستاری است و تحت تاثیر عوامل سازمانی، فردی و گروهی می باشد.رضایت شغلی پرستاران در ایران در مطالعات مختلف در حد متوسط تا ضعیف گزارش شده است. یکی از عوامل سازمانی موثر بر رضایت شغلی پرستاران، مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های سازمانی است. روش اجرا: در این مطالعه کمی-کیفی همزمان با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور بصورت آنلاین ، میزان رضایت شغلی پرستاران در نقاط مختلف ایران بررسی و با استفاده از یک سوال باز پاسخ آنلاین » پیشنهاد شما برای ارتقاء رضایت شغلی پرستاران چیست ؟« بصورت همزمان نظرات مشارکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. سپس با تلفیق نتایج داده های کمی و کیفی و با استفاده از روش حل مساله و رتبه بندی راهکارها، راهکار برتر مشخص گردید. نتایج: در این مطالعه میانگین رضایت شغلی پرستاران پایین و ۲/۵۸±۰/۹۸ بود. مدیریت مشارکتی بعنوان راهکار برتر ارتقاء رضایت شغلی پرستاران انتخاب شد. نتیجه گیری: مدیریت مشارکتی می تواند بعنوان یک راهکار مناسب در ارتقای رضایت شغلی پرستاران مدنظر قرار گیرد و لازم است مطالعات مداخله ای توسط پژوهشگران جهت تعیین نحوه اجرای مدیریت مشارکتی در مدیریت پرستاری انجام گردد.

نویسندگان

اعظم سلطانی نژاد

دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فاطمه الحانی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران