بررسی و مقایسه پارامترهای مشخصه لرزه ای زلزله بم و چند زلزله مخرب جهان(قسمت اول)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,450

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_1007

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

زلزله بم که در 5 دیماه 1382 اتفاق افتاد, از لحاظ خسارات انسانی و مالی از جمله ناگوارترین بلایای طبیعی بود که در چندین سال اخیر رخ داده است.در این مقاله با انتخاب زلزله بم و 8 زلزله معروف دیگر،به مقایسه ویژگیهای دینامیکی زلزله بم با سایر زلزله ها می پردازیم.این مقاله در دو قسمت ارائه می شود: در قسمت اول برخی از پارامترهای شاخص لرزه ای مانند مدت زمان حرکت قوی زلزله، سرعت مطلق تجمعی، محتوای فرکانسی رکورد، انتگرال مجذور شتاب زمین، ضریب شکل، بیشینه شتاب, سرعت وجابجایی و ... را برای این زلزله ها محاسبه و در نمودارهایی ترسیم و مقایسه می کنیم.در قسمت دوم با ترسیم طیفهای پاسخ خطی و غیر خطی سازه برای تعدادی از این زلزله ها، اثر آنها را بر روی سازه هایی با زمان تناوب و ضرایب شکل پذیری مختلف بررسی و مقایسه می کنیم.

کلیدواژه ها:

پارامترهای مشخصه لرزه ای ، طیف دامنه فوریه ، محتوای فرکانسی

نویسندگان

کیان کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

علی بخشی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

فرهاد نوروزیان

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج