شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 242

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RES-9-23_007

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1400

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور ایران در سال های اخیر است، ازاین رو هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضاء هیئت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد ۳۷۶ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تایید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (۹۸/۰=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی ۶۸ متغیر در ۸ عامل تحرک و پویایی، اتکای به خود، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه اجتماعی، برنامه ریزی، قانون مداری، مدیریت مصرف و مشارکت فعال قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس مدیریت مصرف با میانگین ۴۷/۰ ± ۲۹/۴، مشارکت فعال با میانگین ۵۳/۰ ± ۱۱/۴، برنامه ریزی با میانگین ۵۸/۰ ± ۰۸/۴ مهم ترین عوامل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی شناخته شدند؛ بنابراین، دانشگاه ها می بایست به مدیریت مصرف، مشارکت فعال و برنامه ریزی توجه بیشتری نمایند تا در راستای رسیدن به آرمان ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش دانشگاهی گام بردارند.

نویسندگان

مریم خارکن

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا اندام

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

حسن بحرالعلوم

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین زارعیان

استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Akbari, A., & Hosseini, M. H. (۲۰۱۵). A study of ...
 • Amiri, M., Partabian, A., & Safari, M. (۲۰۱۴). Study the ...
 • Briguglio, L., & Piccinino, S. (۲۰۱۲). Growth with resilience in ...
 • Dehghanpour, B., Shafiee, A. & Mohammadi, M. (۲۰۱۶). Resistive economy ...
 • Dizgarani, A. H., & Shokri, N. (۲۰۱۷). Global experiences of ...
 • Dumciuviene, D. (۲۰۱۵). The impact of education policy to country ...
 • Elliott, J. (۲۰۱۲). An introduction to sustainable development, ۴th Edition, ...
 • Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (۲۰۰۰). The dynamics of innovation: ...
 • Heidari, M., Ghorbi, M.J. (۲۰۱۶). Research on the meaning and ...
 • Javani, V. (۲۰۱۸). Explain the basics of implementing a resistance ...
 • Khazaei, A., Honari, H., & Shahlaee Magheri, J. (۲۰۱۸). Identify ...
 • Kline, P. (۲۰۱۴). An easy guide to factor analysis. Routledge, ...
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. ...
 • Mahdizadeh, R., Andam, R., & Rozbahani, SH. (۲۰۱۳). Barriers to ...
 • Mahmoodi, E. (۲۰۱۹). The effect of economic globalization on inflation ...
 • Mariana, D. R. (۲۰۱۵). Education as a determinant of the ...
 • Obschonka, M. (۲۰۱۷). The quest for the entrepreneurial culture: psychological ...
 • Office for ECOSOC support and coordination united nations. (۲۰۰۸). Achieving ...
 • Ranjbar Ardakani, S. (۲۰۱۸). Barriers to the realization of the ...
 • Razavi, M.R. (۲۰۰۵). Privatization and performance in sport. Journal of ...
 • Rose, A. Z. & E. Krausmann (۲۰۱۳). An economic framework ...
 • Saeedi Kia, A. (۲۰۱۸). Resistive economy in sport. Asr imam ...
 • Seyedi, B., Dortaj, F., & Jalaie, A., M. (۲۰۱۱). Investigation ...
 • Shamsi Goshki, M., Ziaee, M. S., Razzaqi Shirsavar, H., & ...
 • Sheikh Abu Masudi, A. (۲۰۱۶). Resistive economy, Action and practice. ...
 • Statements of the supreme leader during the feast meeting in ...
 • Statement of the supreme leader in a meeting with a ...
 • Statements of the supreme leader in a meeting with the ...
 • Statements of the supreme leader in the meeting of different ...
 • Statements of the supreme leader in the meeting of the ...
 • Sveiby, K. E. (۲۰۰۱). A knowledge‐based theory of the firm ...
 • Vaezi, S. K., & Fadaee, M (۲۰۱۵). Investigating and explaining ...
 • Van Bergeijk, P. A., Brakman, S., & van Marrewijk, C. ...
 • Zareian, H., Ghorbani, M. H., & Mirzaei, F. (۲۰۱۸). Operation ...
 • Zoo, H., deVries, H. J., & Lee, H. (۲۰۱۷). Interplay ...
 • نمایش کامل مراجع