بررسی عوامل موثر بر صادرات تولیدات مواد غذایی ایران (مازندران) با تاکید بر جهانی شدن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 232

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS06_069

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

چکیده مقاله:

صادرات هر کشور میتواند بعنوان یک وزنه سنگین در رونق اقتصاد آن کشور باشد که نیاز به مدیریت مدون و استفاده از ایده های روز بازاریابی دارد. صادرات مواد غذایی یکی از پرسودترین صادرات اموز دنیاست. استان مازندران بدلیل داشتن شرایط اقلیمی مناسب، پتانسیل بسیاری خوبی برای پبشرفت در این بخش دارد. در این پژوهش عوامل موثر بر صادرات تولیدات مواد غذایی مازندران با تاکید بر جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هذف از نوع کاربردی و از حیث جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی مییاشد. کلیه مدیران مالی مستقر در شرکت های تعاونی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند که تعداد ۳۰۰ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان میدهد که بین عوامل موثر بر تولیدات موادغذایی و توسعه صادرات با تاکید بر جهانی شدن رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

میلاد رحیمی تاکامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، مازندان، ایران.

مجید مخلصی

استادیار گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.