مقایسه اثربخشی روش های تدریس IBSE و POE بر خلاقیت دانش آموزان پایه نهم تربت جام

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHYE-8-11_003

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش های تدریس IBSE و POE بر خلاقیت دانش آموزان پایه نهم هست. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پایه نهم شهرستان تربت جام در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و نمونه آماری شامل ۹۰ نفر از دانش آموزان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه، ۳۰ نفر از آنها درگروه آزمایش (ایبسه)، ۳۰ نفر گروه آزمایش (پ.ن.ت) و ۳۰ نفر گروه کنترل (سنتی) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون t مستفل، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانگین مولفه های خلاقیت در دو گروه آزمایش معنی دار است که برتری با کلاس دارای روش تدریس ایبسه می باشد.

کلیدواژه ها:

روش تدریس ایبسه ، روش تدریس پیش بینی- مشاهده- توضیح ، خلاقیت

نویسندگان

معصومه قرباتی

کارشناسی ارشد آموزش فیزیک، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد

محمد ابراهیمی دباغ

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد

علی سعیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد