کشفقواعد حاکم بین دادهها در پایگاهداده با استفاده از رویکرد منطق استقرائی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 948

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCSI11_135

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1390

چکیده مقاله:

برنامهنویسی منطقی استقرائی به عنوان نقطه مشترکبرنامهنویسی منطقی و یادگیری ماشین استقرائی در سالهای اخیر رشد وتوسعه چشمگیری پیدا کرده است و در حل مسائل مختلفی به کار گرفته شده است. از طرفدیگر پیدا کردن روشهای کارآمد و مناسب برای حل مسائلی در حوزههایی نظیر استخراج دانش از بانکهای اطلاعاتی، دادهکاوی و وبکاوی یکی از نیازهای اساسی تحقیقاتی در سالهای اخیر به شمار میآید. در این مقاله سعی شده است به کمک ILP روشی برای کشفقواعد حاکم در بانکهای اطلاعاتی ارائه شود. در این روش اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به مثالهای مثبت و منفی که ورودیها اصلیILP را تشکیل میدهند، تبدیل میشود و به کمکابزارهای ILP رابطه بین اطلاعات به صورت قواعد منطقی به دست میآید. این روشروی یکپایگاهداده نمونه آزمایششده است

نویسندگان

علی کمندی

دانشگاه صنعتی شریف

سعید جلیلی

دانشگاه تربیت مدرس

جعفر حبیبی

دانشگاه صنعتی شریف